Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcama

2021 yılı için 20 milyar 249 milyon TL oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada, Merkezi Yönetim Bütçesinden AR-GE Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar, 2022 sonuçları değerlendirildi. Merkezi yönetim bütçesi verileri kullanılarak yapılan hesaplamalara göre 2021 yılında Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcama 20 milyar 249 milyon TL harcama yapıldığı belirtildi. Bu sonuca göre merkezi yönetim bütçesinden yapılan Ar-Ge harcamalarının 7 trilyon 209 milyar TL olan Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) içerisindeki oranı %0,28 olduğu bildirildi.

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahmini sonuçlara göre 2022 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için 26 milyar 307 milyon TL olduğuna dikkat çekildi.

Dolaylı Ar-Ge desteği 13 milyar 416 milyon TL oldu
Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirimi ve istisnalarının toplamı 2021 yılında 13 milyar 416 milyon TL oldu.

Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge harcamaları ile dolaylı Ar-Ge destekleri (1), 2008-2021

(1) Dolaylı Ar-Ge desteği Hazine ve Maliye Bakanlığı verileri kullanılarak hesaplanmaktadır.

En fazla fonlama genel bilgi gelişimi için üniversitelere yapıldı
Ar-Ge için merkezi yönetim bütçesinden yapılan harcamalar sosyo-ekonomik hedeflere göre sınıflandırıldığında 2021 yılında en fazla Ar-Ge fonlaması %48,3 ile genel bilgi gelişimi için üniversitelere yapıldığı bildirildi. Bu sosyo-ekonomik hedefi; sırasıyla %15,6 ile savunma, %10,3 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, %10,0 ile genel bilgi gelişimi Ar-Ge (diğer kaynaklardan finanse edilen) ve %4,8 ile ulaşım, telekomünikasyon ve diğer altyapıların takip ettiği belirtildi.
Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan hesaplamalara göre, 2021 yılında Ar-Ge için en fazla ödeneğin %38,4 ile genel bilgi gelişimi için üniversitelere ayrılacağı tahmin edildiği belirtildi Savunma %36,4 ile sosyo-ekonomik hedefler arasında ikinci sırada yer alırken, bu hedefleri %8,4 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, %7,0 ile genel bilgi gelişimi (diğer kaynaklardan finanse edilen) ve %3,2 ile eğitimin izlediği bildirildi.