Aylık en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları, Temmuz ayı sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamada; Aylık en yüksek reel getirinin yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %10,50, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %9,22 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleştiği belirtildi.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, Euronun %7,75, Amerikan Dolarının %5,45 ve külçe altının %5,23 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizinin (brüt) %5,85 ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) %9,56 oranlarında yatırımcısına kaybettirdiği ifade edildi. TÜFE ile indirgendiğinde; Euronun %6,51, Amerikan Dolarının %4,24 ve külçe altının %4,02 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizinin (brüt) %6,93 ve DİBS’İN %10,60 oranlarında yatırımcısına kaybettirdiği üzerinde duruldu.

Finansal yatırım araçlarının aylık reel getiri oranları, Temmuz 2023

Euronun üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %19,18, TÜFE ile indirgendiğinde ise %21,47 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olduğı belirlendi. Aynı dönemde DİBSİN Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %16,53, TÜFE ile indirgendiğinde ise %14,93 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olduğu açıklandı.

Finansal yatırım araçlarının üç aylık reel getiri oranları, Temmuz 2023

Altı aylık değerlendirmeye göre Euro; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %21,40, TÜFE ile indirgendiğinde ise %17,79 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, aynı dönemde DİBSİN Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %27,67, TÜFE ile indirgendiğinde ise %29,81 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olduğu belirtildi.

Finansal yatırım araçlarının altı aylık reel getiri oranları, Temmuz 2023

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri BIST 100 endeksinde gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde BIST 100 endeksinin; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %81,52,  TÜFE ile indirgendiğinde ise %77,43 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olduğu belirtildi.
Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altının %17,90, Euronun %13,58 ve  Amerikan Dolarının %4,89 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBSİN %18,71 ve mevduat faizinin (brüt) %19,45 oranlarında yatırımcısına kaybettirdiği ifade edildi. TÜFE ile indirgendiğinde külçe altının %15,25, Euronun %11,03 ve Amerikan Dolarının %2,53 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBSİN %20,54 ve mevduat faiziNİN (brüt) %21,27 oranlarında yatırımcısına kaybettirdiği açıklandı.

Finansal yatırım araçlarının yıllık reel getiri oranları, Temmuz 2023