Bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla 2022 yılında %5,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2022 sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamada; Yıllık verilere dayalı olarak hesaplanan bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH), zincirlenmiş hacim endeksiyle 2022 yılında bir önceki yıla göre %5,5 arttığı değerlendirildi.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH’NİN 2022 yılında bir önceki yıla göre %106,9 artarak 15 trilyon 11  milyar 776 milyon TL olduğu vurgulandı. Gayrisafi yurt içi hasılanın en yüksek payı 2022 yılında %22,1 ile imalat sanayinde aldığı belirtildi. İmalatı, %13,5 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve %10,0 ile ulaştırma ve depolama sektörünün izlediğine dikkat çekildi. Yıllık gayrisafi yurt içi hasılada en düşük payın hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri için gerçekleştiği ifade edildi.

Kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla 2022 yılında 176 bin 651 TL oldu

Kişi başına GSYH’NİN 2022 yılında cari fiyatlarla 176 bin 651 TL, ABD doları cinsinden 10 bin 659 dolar olduğu açıklandı.

Üretim Yöntemine göre GSYH hesabında sektörlerin payları, cari fiyatlarla, 2021, 2022

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri %32,1 ile en çok büyüyen sektör oldu

I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri %32,1, K-Finans ve sigorta faaliyetleri %20,7 ve T-Hanehalklarının işverenler olarak faaliyetlerinin %20,6 ile 2022 yılında en çok büyüyen sektörler olduğu belirtildi. D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı %24,6, F-İnşaat %7,1, B-Madencilik ve taş ocakçılığının %5,5 ile en çok küçülen sektörler olduğu vurgulandı.

Sektörel büyüme oranları, zincirlenmiş hacim endeks değişim oranları, 2022

Mal ve hizmet ihracatı 2022 yılında %9,9, ithalatı ise %8,6 arttı

Mal ve hizmet ihracatının 2022 yılında zincirlenmiş hacim endeksi olarak %9,9, ithalatı ise %8,6 arttığı ifade edildi. Harcama yöntemine göre cari GSYH ana bileşenleri içerisinde toplam mal ve hizmet ihracatının payının %38,6, ithalatın payının ise %42,6 olduğu belirtildi.

Harcama yöntemiyle GSYH ana bileşenlerinin payları, 2018-2022

İşgücü ödemeleri 2022 yılında %81,7 arttı

Gelir yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla hesaplamalarına göre işgücü ödemelerinin 2022 yılında bir önceki yıla göre %81,7 artarken, brüt işletme artığı/karma gelirin %115,5 arttığı tahmin edildi.