Canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 35 bin 795 oldu

Toplam doğurganlık hızı 1,62 çocuk oldu

Toplam doğurganlık hızının bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade ettiği belirtildi.

Toplam doğurganlık hızının 2001 yılında 2,38 çocuk iken 2022 yılında 1,62 çocuk olarak gerçekleştiği üzerinde duruldu. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısının 2022 yılında 1,62 olduğu açıklandı. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdiğine yer verildi.

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 3,59 çocuk ile Şanlıurfa oldu

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu ilin 2022 yılında 3,59 çocuk ile Şanlıurfa olduğu ifade edildi. Bu ili 2,94 çocuk ile Şırnak, 2,62 çocuk ile Mardin’in izlediğine yer verildi.

Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu ilin ise 1,18 çocuk ile Kütahya ve Zonguldak’ın olduğu belirtildi. Bu illeri 1,21 çocuk ile Karabük, 1,26 çocuk ile Bartın’ın izlediği üzerinde duruldu.

İllere göre toplam doğurganlık hızı, 2022

 

Kaba doğum hızı binde 12,2 oldu

Kaba doğum hızının bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade ettiği belirlendi. Kaba doğum hızının 2001 yılında binde 20,3 iken 2022 yılında binde 12,2 olduğu açıklandı. Diğer bir ifade ile 2001 yılında bin nüfus başına 20,3 doğum düşerken, 2022 yılında 12,2 doğum düştüğü ifade edildi.

Kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 27,3 ile Şanlıurfa oldu

Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, 2022 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il’in binde 27,3 ile Şanlıurfa olduğu belitildi. Bu ili binde 23,7 ile Şırnak, binde 21,2 ile Mardin’in izlediği ifade edildi.

Kaba doğum hızının en düşük olduğu il’in ise binde 7,4 ile Zonguldak olduğu belirlendi. Bu ili binde 8,2 ile Bartın ve Çanakkale, binde 8,3 ile Giresun’un izlediği ifade edildi.

Yaşa özel doğurganlık hızının en yüksek olduğu yaş grubu 25-29 oldu

Yaşa özel doğurganlık hızının belli bir yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade ettiği ifade edildi.

Yaş grubuna göre doğurganlık hızı incelendiğinde, 2001 yılında en yüksek yaşa özel doğurganlık hızının binde 144 ile 20-24 yaş grubunda iken 2022 yılında binde 107 ile 25-29 yaş grubunda görüldüğü açıklandı. Bu durum, doğurganlığın kadının daha ileri yaşlarında gerçekleştiğini gösterdiği belirlendi.

Yaşa özel doğurganlık hızı, 2001, 2022

Adölesan doğurganlık hızı düştü

Adölesan doğurganlık hızının, 15-19 yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade ettiği belirtildi.

Adölesan doğurganlık hızının 2001 yılında binde 49 iken 2022 yılında binde 12'ye düştüğü açıklandı. Diğer bir ifadeyle, 2022 yılında 15-19 yaş grubundaki her bin kadın başına 12 doğum düştüğü ifade edildi.

Doğum yapan annelerin ortalama yaşı 29,2 oldu

Doğumlarını 2001 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşının 26,7 iken 2022 yılında 29,2 olduğu belirtildi. İlk doğumunu 2022 yılında gerçekleştiren annelerin ortalama yaşının ise 26,8 olduğu ifade edildi.

İlk doğumdaki ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 28,4 ile İstanbul oldu

İlk doğumdaki ortalama anne yaşı illere göre incelendiğinde, 2022 yılında ilk doğumda ortalama anne yaşının en yüksek olduğu ilin 28,4 ile İstanbul olduğu belirtildi. Bu ili 28,3 yaş ile Trabzon, 28,2 yaş ile Tunceli ve Rize’nin izlediği belirlendi.