Aileler çocuğa sorumluluk bilinci kazandırmaktan çok, çocuğun davranışlarını kontrol etmek ve istediğini yaptırabilmek adına sıklıkla kızma, azarlama, tehdit etme, beddua etme gibi bazı yöntemlere yanında bazen de fiziksel yöntem olarak dayağa başvurmaktadırlar.

ÇOCUKLARDA SORUMLULUK GELİŞİMİ  

Aileler çocuğa sorumluluk bilinci kazandırmaktan çok, çocuğun davranışlarını kontrol etmek ve istediğini yaptırabilmek adına sıklıkla kızma, azarlama, tehdit etme, beddua etme gibi bazı yöntemlere yanında bazen de fiziksel yöntem olarak dayağa başvurmaktadırlar. Kızıp bağırmak sadece ebeveynin anlık olarak öfkesini boşaltmasına yarar. Bu tutumlar aslında çocukların özgüven sahibi olmalarını engeller. Oysa sorumluluk ile özgüven arasında çok kuvvetli bir bağ vardır.

Bu tutumda aile çocuğa gereğinden fazla kontrol ve özen göstererek çocuğun yapabileceği davranışları kendileri üstlenir. Sorumluluk alması sürekli geciktirilen çocuklar bir türlü kendilerine yeten, bağımsız bireyler olamamaktadırlar. Çocuğu gereğinden fazla korumak, çözebileceği hâlde onu sorunları ile baş başa bırakmamak, çocukların gelişimini engeller, onlara yarar yerine zarar verir.##Sorumluluk sahibi birey toplumsal kuralları benimserken, dış uyaranlara gerek kalmadan, yapması gereken görevlerin farkında olan ve bunları kendi kendine yapan bireydir.##Çocuklara sorumluluk bilinci kazandırırken, anne-babaların çocuklarına, çırağına sanatını öğreten bir ustanın sabrıyla yol göstermeleri, neyi yapıp neyi yapmamaları gerektiğini açıklamaları önemlidir.  -

ÇOCUKLARDA PARA İDARESİ     3-6 yaş arası dönemde çocuğa paranın ne olduğu, nasıl kazanıldığı, nasıl harcanması gerektiği somut ifadelerle öğretilmelidir. Öncelikle ebeveynler çocuklarına tasarrufu öğretmeli ve bu konuda örnek olmalıdır. Paranın her değeri satın alamayacağını, dürüstlüğün, merhametin, yardımseverliğin, vatan sevgisinin, aile bağlarının ve dinî değerlerin her şeyin üstünde olduğunu çocuğa öğretmek, paranın amaç değil günlük bir araç olduğunu öğrenmesini sağlayacaktır. Ebeveyn çocuğa, paranın kolay kazanılmadığını somut ifadelerle aktarmalıdır. Çocuklar harçlık almalı ve harcamalarını bu harçlıklar ile yapmalıdırlar. Parasını kendisine ait bir kumbarada biriktirmesi, almak istediği şeyi bu parayla alması hem çocuğa sorumluluk bilinci kazandıracak hem de ona tasarruf yapmayı öğretecektir. Gidilen bir oyuncakçıda ebeveynlerin zaman zaman “Paramız yok, bugün sadece oyuncaklara bakabilirsin, oynayabilirsin ama alamayız.” ya da “Sadece bir oyuncak alma hakkın var, seçim sana ait.” ifadeleriyle yaklaşmaları çocuğa sınırlar içinde özgürlük sunarak doyumsuzluğu önlemeye yarar. -