Gayrisafi Milli Hasıla (GSMH) 2022 yılında 14 trilyon 864 milyar 295 milyon 809 bin TL oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada, GSMH’NİN 2022 yılında bir önceki yıla göre %107,6 artarak 14 trilyon 864 milyar 295 milyon 809 bin TL olduğu vurgulandı.

Mali olmayan şirketlerin 2022 yılı katma değer içindeki payı %59,3 oldu

Mali olmayan şirketlerin toplam ekonomide yaratılan katma değere en fazla katkıyı yapan sektör olduğu belirlendi. Mali olmayan şirketlerin toplam katma değer içindeki payının 2022 yılında %59,3 olarak gerçekleştiği tespit edildi. Bu sektörü sırasıyla hanehalkı ve hanehalkına hizmet veren kar amacı olmayan kuruluşlar (HHKOK) ile genel devletin takip ettiği üzerinde duruldu.

Kurumsal sektörlere göre katma değer, 2021, 2022

Toplam gayrisafi tasarrufun Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'ya (GSYH) oranı 2022 yılında %30 oldu

Toplam gayrisafi tasarrufun GSYH' ya oranının 2022 yılında toplam ekonomi için %30 olduğu belirtildi. Bu oranın mali olmayan şirketler için %16,3 hanehalkı için %6,7 mali şirketler için %4,3 ve genel devlet için %2,7 olduğu ifade edildi.

Kurumsal sektörlere göre GSYH içindeki gayrisafi tasarruf oranları, 2021, 2022

Gayrisafi hanehalkı tasarruf oranı 2022 yılı için %10,5 oldu

Hanehalkı tasarrufunun harcanabilir gelire oranı olarak tanımlanan tasarruf oranının, 2021 yılında %11,5 iken 2022 yılında%10,5 olduğu belirtildi.

Hanehalkı sektörü temel göstergeler, 2021, 2022

Net borç verme/net borç alma işleminin GSYH'ye oranı toplam ekonomi için 2022 yılında %-5 oldu

Toplam ekonomi 2021 yılında GSYH'nin %0,8'i ile net borç alan konumunda iken 2022 yılında da %5 ile net borç alan pozisyonunda olduğu ifade edildi.

B9 (Net borç verme (+) / Net borç alma (–)) 2009-2022