Gazete ve dergi sayısı %9,2 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Yazılı Medya İstatistikleri, 2022 yılı sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamada Gazete ve dergi sayısının 2022 yılında 2021 yılına göre %9,2 azalarak 4 bin 048 olduğu ifade edildi. Bu yayınların %53,9'unu dergilerin oluşturduğu üzerinde duruldu.

Gazete ve dergilerin yıllara göre sayısı, 2013-2022

 

Gazete ve dergilerin yıllık tirajı %8,3 azaldı

Gazete ve dergilerin tirajının 2022 yılında 2021 yılına göre %8,3 azaldığı belirtildi. Ülkemizde 2022 yılında yayımlanan gazete ve dergilerin yıllık toplam tirajının 848 milyon 365 bin 241 olup tirajın %95,4'ünü gazeteler oluşturduğu ifade edildi.

Dergilerin %20,9'u aylık yayımlandı

Gazetelerin %28,1'inin haftada iki-altı gün arası, %25,8'inin haftalık, %19,7'sinin aylık olarak yayımlandığı tespit edildi. Dergilerin ise %21,3'ünün üç aylık, %20,9'unun aylık, %17,2'sinin altı aylık olarak yayımlandığına yer verildi. Gazetelerin yıllık tirajının %88,2'sinin günlük, %7,9'unun haftada iki-altı gün arası, %2,6'sının haftalık olarak yayımlanan gazeteler, dergilerin ise yıllık tirajının %64,8'ini aylık, %12,1'inin üç aylık, %10,3'ünün iki aylık, %4,8'inin haftalık yayımlanan dergilerin oluşturduğu belirtildi.

Dergilerin %17,6'sı sektörel/mesleki içerikli yayın yaptı

Yayınlanan dergilerin %17,6'sı sektörel/mesleki, %14,0'ı akademik, %8,6'sı edebiyat/tarih içerikli yayın yaparken gazetelerin %90,8'i siyasi/haber/güncel, %2,1'i yerel yönetim, %1,6'sı sektörel/mesleki içerikli yayımlandığı ifade edildi.

Dergilerin en ağırlıklı içerik türüne göre dağılımı (%), 2022

Resmi ilan ve reklam bedelleri %56,1 arttı

Basın İlan Kurumunun idari kayıtlarından elde edilen bilgilere göre 2022 yılında ilan sahiplerinin mevzuat hükümleri doğrultusunda gazetelerde yayınlattığı icra, ihale, tebligat ve personel alımı gibi resmi ilanları ile bu kurumların gazete ve dergilerde yayınlattığı resmi reklamlarının toplam bedelinin önceki yıla göre %56,1 artarak 956 milyon 063 bin 833 TL olduğu üzerinde duruldu.

Resmi ilan ve reklam bedellerinin türlerine göre dağılımı (TL), 2021, 2022

Ülkemizde 2022 yılında 69 bin 211 kitap yayımlandı

Yayımlanan materyallerin sayısının 2022 yılında, 2021 yılına göre %4,1 azalarak 83 bin 653 olduğu ifade edildi. Yayıncılar tarafından 2022 yılında; 69 bin 211 kitap, 377 elektronik kitap (DVD, VCD, CD), 13 bin 246 web tabanlı elektronik kitap, 559 konuşan kitap (çevrim içi, kaset, CD, DVD) ve 260 diğer olmak üzere toplam 83 bin 653 materyal için ISBN alındığı belirtildi. Satılan kitap bandrolü sayısının 2022 yılında, 2021 yılına göre %13,3 azalarak 380 milyon 296 bin 402 adet olduğu açıklandı.

Yayınların %24,2'si eğitim konusunda gerçekleştirildi

Yayınlar konularına göre incelendiğinde 2022 yılında yayımlanan materyallerin %24,2'si eğitim, %19,9'u yetişkin kurgu edebiyat, %20,7'si akademik, %15,7'si yetişkin kültür, %14,0'ı çocuk ve ilk gençlik, %5,4'ü ise inanç konulu olarak yayımlandığı belirtildi.

Materyallerin konusuna göre yayın sayısı, 2020-2022