Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 601 bin 754 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada, Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısının 2022 yılında, 2021 yılına göre %20,5 oranında artarak 601 bin 754 olduğu belirtildi. Bu olaylarda çocukların 259 bin 106'sı mağdur olarak, 206 bin 853'ü suça sürüklenme sebebiyle  (kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiasıyla), 100 bin 490'ı bilgisine başvurma amacıyla, 16 bin 499'u kayıp (hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan) olması sebebiyle, 12 bin 684'ü kabahat işlediği iddiasıyla, 6 bin 122'si ise bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine geldiği veya getirildiği tespit edildi.

Seçilmiş geliş nedenlerinin yıllara göre sayısı, 2018-2022

Suça sürüklenen çocukların %37,8'i yaralama olayına karıştı

Güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların karıştığı olayların 206 bin 853'ünün suça sürüklenme nedeni ile gerçekleştiği belirlendi. Bu çocukların %37,8'ine yaralama, %25,2'sine hırsızlık, %4,5'ine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, %4,2'sine pasaport kanununa muhalefet suçu, %4,1'ine ise tehdit suçlarının isnat edildiği ifade edildi.

Suça sürüklenen çocuklara isnat edilen suç türü dağılımı (%), 2022

Güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocukların %43,1'ini mağdur çocuklar oluşturdu

Güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen 259 bin 106 çocuğun %89,8'ini suç mağduru, %10,1'ini takibi gereken olay mağduru çocukların oluşturduğu açıklandı. Güvenlik birimlerine suç mağduru olarak gelen veya getirilen 232 bin 739 çocuğun %58,5'i yaralama, %13,7'si cinsel suçlar, %8,7'si aile düzenine karşı suçlar, %4,8'i tehdit, %14,3'ü bu nedenlerin dışında kalan diğer nedenlerden dolayı mağdur olduğu üzerinde duruldu.