HER İYİLİK SADAKADIR

Ashabıyla birlikte bulunduğu bir sırada Sevgili Peygamberimiz şöyle buyurdu: “Her Müslümanın sadaka vermesi gerekir.” Bu sözleri işiten ashabın çoğu maddi olarak bunu gerçekleştirecek imkâna sahip olmadığından hemen şu soruyu sordular: “(Eğer) bunu bulamazsa ne dersin?” Resûl-i Ekrem (s.a.s.): “Eliyle çalışır. Hem kendisi faydalanır, hem de sadaka verir.” buyurdu. Sahabe yine sordu: “Eğer buna gücü yetmezse ne dersin?” Hz. Peygamber (s.a.s.), “İhtiyaç sahibi, darda kalmış ve mazlum kimselere yardımcı olur.” buyurdu. Sahabe yine sorusunu tekrarladı: “Eğer buna gücü yetmezse ne dersin?” Bu defa Allah Resûlü (s.a.s.) şöyle dedi: “İyiliği veya hayrı emreder.” Orada bulunanların “Eğer bunu da yapmazsa ne dersin?” diye sorularını tekrarlamaları üzerine Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.), “Kötülükten uzak durur. Bu da bir sadakadır.” buyurdu. (Müslim, Zekât, 55) -

148﴿ Herkesin yüzünü ona doğru çevirdiği bir yönü vardır. Öyleyse hayırlarda yarışın. Nerede olursanız olun, Allah sizin hepinizi bir araya getirecektir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir.
Her toplum, ibadet ve âyinlerinde farklı yönlere dönmeyi âdet edinmiştir. Geçmişteki peygamberler de farklı yönleri kıble edinmişlerdi. Şu halde daha önce yahudiler Beytülmakdis’e yöneliyorlardı diye mutlaka o tarafın kıble olarak devam ettirilmesi gerekmez. Allah insanlara kıbleyi bildirmiştir; artık bunda tartışmaya gerek yoktur. Bundan sonra asıl yapılacak şey iyilikte yarışmaktır. Allah, âhirette insanları bir araya toplayacak ve yapıp ettiklerinden sorguya çekecektir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 1 Sayfa: 235