Her yürek sevmiştir ama hep saklar.

HER YÜREK SEVMİŞTİR

Sevda gizemlidir kuytuda yatar
Yârsiz geçen her gün özlemdir artar
Yürekte kor ateş heyecan katar
Her yürek sevmiştir ama hep saklar.

Gönüller sevdi mi mantık yok olur
Yılmadan, her zoru o, göze alır
Yürek dilinde hep sevgili kalır
Her yürek sevmiştir ama hep saklar.

Duygular şahlanır korkular ölür
Her derdine onu tek çare bilir
Elden gizlese de diline gelir
Her yürek sevmiştir ama hep saklar.

İnkâr etmek kolay ama bellidir
Yaş bazen on sekiz bazen ellidir
Seven yürek ürkek, tatlı dillidir
Her yürek sevmiştir ama hep saklar.

Duygu hediyedir yüreğe candır
Sevdalar yüreği besleyen kandır
Yâr koynunda yatmak en mutlu ândır
Her yürek sevmiştir ama hep saklar.

Sevda yokuşlu yol ama güzeldir
Sevdanın tarihi bil ki ezeldir
Özger’im bu güzel duygu özeldir
Her yürek sevmiştir ama hep saklar.

14.08.2021