BEYDAĞI’NIN KIZI

İLÂHİ AŞK
Ölüm aşkın kaynağına kavuşur
Aşkı bilmeyenin hazindir sonu
Sonunda o mutluluğa erişir
Aşkı görmeyenin hazindir sonu

Gördüğün tabiat aşkın anası
Yansıyandır Yaradan’ın aynası
Zerreyi yansıtır Yüce Ayası
Nuru sarmayanın hazindir sonu

Varlığı gönülde eşsiz sevinçtir
İlâhi güç erişilmez bilinçtir
Ebedi ezeli bize erinçtir
Gönül almayanın  hazindir sonu

Nefsin perdesini kaldır aradan
İnsanoğlu  eşsiz güçtür Yaradan
Dönüşün “O”nadır bilinmez zaman
“Ona “varmayanın hazindir sonu

Ölüm aşkın kaynağına ulaşır
İyi amellerle  orda buluşur
Beydağı Kızı der huzuru  taşır
Sırra ermeyenin hazindir sonu
                      BEYDAĞI’NIN KIZI
                       Günver KORKMAZ
                                26-2-2024