İLHAM PERİM GECEYE GELİR

Yazmaya can veren yürek kudurur
Şiir benim dostum gündüz gecemde
Uyutmaz beni de zehirler durur
Şiir benim dostum gündüz gecemde.

İlham perilerim gündüz korkaktır
Geceleri çıkar günahsız aktır
Suçsuz art niyetsiz güzeldir paktır 
Şiir benim dostum gündüz gecemde.

Yarın iş var derim duymaz yazdırır
Uykusuz bırakır beni kızdırır
Hece hece olur şiir kazdırır 
Şiir benim dostum gündüz gecemde.

Hem bensiz olmazlar hem de takışır
İnsan sevdiğine nazla yakışır
Periler birlikte bana bakışır 
Şiir benim dostum gündüz gecemde.

Aslında şanslıyım ilham perimle 
Ben şiirim kafam ince derimle
Şiire âşığım gül Özger’imle
Şiir benim dostum gündüz gecemde.

Fatma Özger BİLGİÇ
07.06.2019