TÜİK İşgücü İstatistikleri, Mart 2023 

Hanehalkı İşgücü Araştırması Mart ayı anket uygulamasının ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde yapılamadığı belirtildi. Bu illerdeki örnek hane sayısının örneklem içerisindeki payının %4,4 olduğu açıklandı. Mart ayı bülteninde yer alan sonuçların anket uygulaması gerçekleştirilebilen iller üzerinden Türkiye bazında tahmin verecek şekilde ağırlıklandırma yapılarak hesaplandığı belirlendi. Yapılan geçici yöntemsel değişiklik ile ilgili açıklamaların metaveri bölümünde sunulduğu ifade edildi. Belirtilen illerde uygulama gerçekleştirilemediği için, depremin etkisi göstergelere yansıtılamamış olup ilerleyen dönemde alan uygulamasına başlanabilmesi ile birlikte geçmiş dönemlere ait deprem etkisinin ölçülmesi ile ilgili çalışmaların yapılmasının planlandığı üzerinde duruldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %10,0 seviyesinde gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada, Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısının 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 4 bin kişi artarak 3 milyon 508 bin kişi olduğu belirtildi. İşsizlik oranının ise değişim göstermeyerek %10,0 seviyesinde gerçekleştiği; işsizlik oranı erkeklerde %8,1 iken kadınlarda %13,8 olarak tahmin edildiği bildirildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %48,2 oldu

İstihdam edilenlerin sayısının 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 37 bin kişi artarak 31 milyon 462 bin kişi, istihdam oranının ise değişim göstermeyerek %48,2 olduğu; bu oranın erkeklerde %66,0 iken kadınlarda %30,7 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %53,6 olarak gerçekleşti

İşgücünün 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 41 bin kişi artarak 34 milyon 970 bin kişi, işgücüne katılma oranının ise değişim göstermeyerek %53,6 olarak gerçekleştiği; işgücüne katılma oranının erkeklerde %71,9 iken kadınlarda %35,7 olduğu belirtildi.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %20,1 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranının bir önceki aya göre 0,7 puanlık artış ile %20,1 olduğu; bu yaş grubunda işsizlik oranının; erkeklerde %15,2, kadınlarda ise %28,9 olarak tahmin edildiği ifade edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Mart 2023

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44,5 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresinin 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 0,2 saat azalarak 44,5 saat olarak gerçekleştiği belirtildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Mart 2021 - Mart 2023

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %21,8 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranının 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 1,6 puanlık azalış ile %21,8 olduğu bildirildi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranının %15,1 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranının %17,2 olarak tahmin edildiği açıklandı.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, Mart 2021-Mart 2023