İşsizlik oranı %10,4 seviyesinde gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısının 2022 yılında bir önceki yıla göre 337 bin kişi azalarak 3 milyon 582 bin kişi olduğu ifade edildi. İşsizlik oranının ise 1,6 puanlık azalış ile %10,4 seviyesinde gerçekleştiği belirtildi. İşsizlik oranının erkeklerde %8,9 iken kadınlarda ise %13,4 olarak gerçekleştiği tahmin edildi.

İstihdam oranı %47,5 oldu

İstihdam edilenlerin sayısının 2022 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 955 bin kişi artarak 30 milyon 752 bin kişi, istihdam oranının ise 2,3 puanlık artış ile %47,5 olduğu açıklandı. Bu oranın erkeklerde %65,0 iken kadınlarda %30,4 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

İşgücüne katılma oranı %53,1 olarak gerçekleşti

 

İşgücü 2022 yılında bir önceki yıla göre 1 milyon 618 bin kişi artarak 34 milyon 334 bin kişi, işgücüne katılma oranının ise 1,7 puanlık artış ile %53,1 olarak gerçekleştiği ifade edildi. İşgücüne katılma oranının erkeklerde %71,4, kadınlarda ise %35,1 olduğuna yer verildi.

Genç nüfusta işsizlik oranı %19,4 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranının 2022 yılında bir önceki yıla göre 3,2 puan azalarak %19,4 olduğu açıklandı. Bu yaş grubunda işsizlik oranının; erkeklerde %16,4, kadınlarda ise %25,2 olarak gerçekleştiği tahmin edildi.

Temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, 2021, 2022

 

İstihdamın %56,5'i hizmet sektöründe yer aldı

İstihdam edilenlerin %15,8'inin tarım, %21,7'sinin sanayi, %6,0'ının inşaat, %56,5'inin ise hizmet sektöründe yer aldığı belirtildi. Bir önceki yıl ile karşılaştırıldığında sanayi sektörünün istihdam edilenler içindeki payının 0,4 puan, hizmet sektörünün payının 1,2 puan artarken, tarım sektörünün payının 1,4 puan, inşaat sektörünün payının 0,2 puan azaldığı ifade edildi.

İstihdamın sektörel dağılımı, (%), 2021, 2022

Atıl işgücü oranı %21,3 oldu

 

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranının 2022 yılında bir önceki yıla göre 3,1 puan azalarak %21,3 olduğu açıklandı. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %14,6 iken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranının %17,4 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

İşgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, 2014-2022

İşsizlik oranı en yüksek bölge TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) oldu

İşsizlik oranı en yüksek bölgenin %19,2 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) iken, işsizlik oranının en düşük olduğu bölgenin %6,2 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) olduğu açıklandı.

İşsizlik oranı (%), İBBS 2. Düzey, 2022

Editör: Habibe Aydın