Kırmızı et üretimi 2022 yılında %12,3 artarak 2 milyon 191 bin 625 ton oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Kırmızı Et Üretim İstatistikleri, 2022 sonuçları değerlendirildi. Kırmızı et üretim tahmininin, Tarımsal İşletmelerde Hayvansal Üretim Araştırmasından elde edilen demografik verilere dayalı olarak belirlenen "Kasaplık Güç Oranı" ile hesaplanan "iç popülasyondan kesilen hayvan sayısı" ile "ithalattan kesilen hayvan sayısı"nın ortalama karkas ağırlıkları ile çarpılması suretiyle elde edildiği ifade edildi.

Buna göre 2021 yılında 1 milyon 952 bin 38 ton olan kırmızı et üretimi, 2022 yılında %12,3 artarak 2 milyon 191 bin 625 ton olarak tahmin edildi. Bu kapsamda bir önceki yıla göre sığır eti üretimi %7,7 artarak 1 milyon 572 bin 747 ton, koyun eti üretimi %26,8 artarak 489 bin 354 ton, keçi eti üretimi %22,6 artarak 115 bin 938 ton, manda eti üretimi ise %25,4 artarak 13 bin 586 ton olduğu belirtildi.

Kırmızı et üretimi ve değişim oranları, 2021, 2022

Son on yıla ilişkin kırmızı et üretim tahminleri incelendiğinde, toplam kırmızı et üretiminin 2013 yılında 1 milyon 99 bin 81 ton iken 2022 yılında 2 milyon 191 bin 625 tona ulaştığının görüldüğü açıklandı.

Kırmızı et üretim miktarı, 2013-2022

Ayrıca, Kırmızı et üretiminin 2022 yılında %71,8'ini sığır eti, %22,3'ünü koyun eti, %5,3'ünü keçi eti ve %0,6'sını manda etinin oluşturduğuna yer verildi.

Editör: Habibe Aydın