Satın alınan kurbanlığın ölmesi  durumunda ne yapılmalıdır?

KURBANLIK ÖLÜR.  VEYA KAYBOLURSA NE YAPILIR.
  Satın alınan kurbanlığın ölmesi  durumunda ne yapılmalıdır?

  1) Satın alınan kurbanlığın kesilmeden önce ölmesi hâlinde satın alan kişinin maddi durumuna göre farklı hüküm uygulanır.
   2) Şayet kişi varlıklı ise, başka bir hayvanı kurban olarak keser.
   3) Çünkü kendisine vacip olan kurbanı kesmiş değildir.
  4) Fakat yoksulsa yenisini almasına gerek yoktur.
  5) Çünkü yoksula kurban vacip değildir, satın almakla, satın aldığı hayvanı kesmeyi kendisine vacip kılmıştır.
  6)  Aldığı hayvan ölünce, vücûbiyet düşer ve yenisini almak gerekmez
(Merğînânî, el-Hidâye, VII, 160; Kâsânî, Bedâi‘, V, 66).

  7 ) Banka kredisiyle kurban kesilebilir mi?

   İster vacip isterse nafile olarak kurban kesecek kimse, kurbanını peşin satın alabileceği gibi, borçlanarak da satın alabilir.
2) Bu, kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez.
3) Ancak haram olan faizli borç alması durumunda faiz verme yasağını işlediği için günaha girmiş olur. (Bkz. Bakara, 2/275-279; Müslim).
4) Kendi imkânlarıyla kurban kesemeyecek olanların böyle yöntemlere başvurmaları dinen uygun değildir.
D.I.Y.K.