Mahremiyet; şahısların, diğer insanların öğrenmelerini istemedikleri özel hâllerine denir. Dinimiz mahremiyetin korunmasını teşvik ederken ihlalini de büyük bir suç saymıştır.

MAHREMİYETİN KORUNMASI

Mahremiyet; şahısların, diğer insanların öğrenmelerini istemedikleri özel hâllerine denir. Dinimiz mahremiyetin korunmasını teşvik ederken ihlalini de büyük bir suç saymıştır. Resûlü Ekrem (s.a.s.), bilhassa karı kocanın, birbirlerinin sırlarını ifşa etmemeleri hususuna çok ehemmiyet vermiştir (Müslim, Nikâh, 123). Karı kocanın, aile içinde geçen özel hâllerini ve konuşmalarını başkalarına anlatmaları haramdır. Çünkü bunlar onlara emanet edilen ve gizlenmesi gereken aile sırlarıdır.

Günümüzde sosyal paylaşım sitelerinde insanlar, kendilerine ait mahrem bilgi ve görüntüleri kendi istekleriyle diğer insanlara açmaktadırlar. Bu mahrem konuların bazıları onların kendi masum hâlleri olsa da bazıları işledikleri günahlarla ilgili olabilmektedir. Aslında her ikisinin de alenileştirilmesi dinimizce doğru değildir.

Dinimiz, mahremiyetin araştırılmasını yasakladığı gibi, bir kimsenin başkasına veya kendine ait mahrem bilgi ve görüntüleri ifşa etmesini de yasaklamış; bu yasağa uyanların ahirette mükâfatlandırılacaklarını, aksini yapanların ise cezaya çarptırılacaklarını bildirmiştir. - Rabbim  cümlemizi  mahremiyete  layık ile riayet ederek yaşamak dileğiyle  her şey gönlünüzce olsun. Saygılarımla.