Mali aracı kuruluşlar sektöründe 2022 yılında 19 139 girişim faaliyette bulundu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistikleri, 2022 sonuçları değerlendirildi.  Yapılan değerlendirme sonucunda; Finansal hizmet faaliyetlerinde 261 girişimin sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında 72 girişim, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde ise 18 bin 806 girişimin faaliyet gösterdiği ifade edildi.

Faktör maliyetiyle katma değer 1 trilyon 69 milyar TL, üretim değeri ise 1 trilyon 448 milyar TL olarak gerçekleşti

Mali aracı kuruluşlarda toplam katma değerin %94,1'inin finansal hizmet faaliyetlerinde, %1,4'ünün sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde, %4,5'i ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde oluştuğu belirtildi. Üretim değerinin ise %88,1'inin finansal hizmet faaliyetlerinde, %7,5'inin sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde, %4,4'ünün ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerden oluştuğu belirtildi.

Mali aracı kuruluşlarda faktör maliyetiyle katma değer ve üretim değeri, 2022

Bir önceki yıla göre faktör maliyetiyle katma değer %145, üretim değeri %144,7 arttı

Faktör maliyetiyle katma değerin bir önceki yıla göre finansal hizmet faaliyetlerinde %164,1, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde %132,9 artarken, Sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde %56 azaldığı belirtildi. Üretim değerinin ise bir önceki yıla göre finansal hizmet faaliyetlerinde %167,1, sigorta, reasürans ve emeklilik fonları faaliyetlerinde %26, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde %128,2 arttığına yer verildi.

Faktör maliyetiyle katma değer ve üretim değeri, 2013-2022

Mali aracı kuruluşlarda ücretli kadın çalışan oranı %47,8 oldu

Mali aracı kuruluşlarda 2022 yılında ücretli olarak istihdam edilen kadın personel sayısının 149 bin 155 iken erkek personel sayısının 162 bin 616 olarak gerçekleştiği üzerinde duruldu. Ücretli kadın çalışan oranı %47,8, ücretli erkek çalışan oranının ise %52,2 olduğu açıklandı.

Ücretli çalışan kadın-erkek sayıları, 2013-2022

Mali aracı kuruluşlarda sabit sermaye yatırımları toplam satın alış değeri 26 milyar 913 milyon TL oldu

Mali aracı kuruluşlarda 2022 yılında sabit sermaye yatırımları toplam satın alış değerinde en yüksek pay  %82,6 ile finansal hizmet faaliyetlerinde gerçekleştiği belirtildi. Sigorta, reasürans ve emeklilik fonlarında bu pay %8,6 iken finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yardımcı faaliyetlerde %8,8 olduğu ifade edildi.

Sabit sermaye yatırımları toplam satın alış değeri, 2013-2022