BEYDAĞI’NIN KIZI

MERHABA 
Merhabadır kalpten kalbe selâmın
Gül kokusu gönülleri fet eden  
Miski amber kokar  orda kelâmın
Eşsizdir dokusu gönlü fet eder

Kurarsın yürekten yüreğe köprü
Bir kelimen yeter uzatır ömrü
Küçük bir kelamın o kadar zor mu
Ne güzel akışı gönlü fet eder

Usul usul girer yüreğe sesiz 
ipekten hırkadır şifası  eşsiz
Dokunur döşüne  bırakır bir iz
Güvenli bakışı gönlü fet eder

Çok anlamlar vardır gönül bağrında 
Yok olur bedende kalmaz ağrında
Nice güzel dileklerle  yanında
Yüreği takışı gönlü fet eder


Baharlar yaşatır  onun sedası
Umut rüzgârıdır okşar edası
Beydağı Kızı der huzurun hası
Merhabayla  kişi gönlü fet eder
                    BEYDAĞI’NIN KIZI
                    Günver KORKMAZ
                     16-6-2023