Allahım cümle dostları rızanı amaçlayan kullarından eyle.

Merhaba Dostlar;

Cenab-ı Allah'tan  Kuran-ı Kerim bize buyuruyor ki,  De ki: Size, (yaptıkları) işler bakımından en çok ziyana uğrayanları bildirelim mi? (Bunlar;) iyi işler yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatında çabaları boşa giden kimselerdir. (Kehf:103)
Bu ayet, siyaset, devlet idaresi, iş hayatı, eğitim ve öğretimde İslam dini referans alınmazsa (iyi yaptığını zannetse de) bütün çabaların boşa gideceğini söylüyor.
Kıyamet günü bütün amellerimiz terazilere konulduğunda, vahiyden bağımsız ve bağlantısız tüm icatlarımız, endüstrilerimiz, bilimlerimiz, sanatlarımız ve harcadığımız servetlerimiz bizleri kurtaracak bir ağırlık teşkil etmeyecektir. Orada ağırlığa sahip olacak tek şey, ilahi emirlere uygun olan ve yüce Allah’ın rızasını amaçlayarak işlediğimiz ameller olacaktır. 
 “Çocuklarınızı şu üç haslet üzerine eğitip edeblendirin: Peygamberinizi sevmek, Onun aile halkını sevmek ve Kur’an okumak.”
(Deylemi)
Allahım cümle dostları rızanı amaçlayan kullarından eyle.

Merhaba Değerli dostlar.                

Kovma, hayırdan uzaklaştırma anlamına gelen lanet, dinî bir terim olarak dünyada Allah’ın rahmet ve yardımını kesmesi, ahirette ise cezalandırması demektir. Kur’an’da Allah’ın lanetinin kâfirler (Bakara, 2/89), zalimler (Â’râf, 7/44), şeytan (Hicr, 15/35), Allah’ın indirdiklerini gizleyenler (Bakara, 2/159), namuslu kadınlara zina iftirasında bulunanlar (Nisâ, 4/93), münafıklar (Tevbe, 9/68), Allah’a verdikleri sözde durmayanlar ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar (Ra’d, 13/25), yalan haber yayanlar (Ahzâb, 33/60-61) için olduğu ifade edilmektedir.

Allah’ın dışındaki varlıkların laneti ise beddua anlamını taşımaktadır. Müslümanların birbirleri aleyhine beddua etmeleri doğru değildir. Allah Resulü, “Kendinize, çocuklarınıza, hizmetçilerinize ve mallarınıza beddua etmeyiniz. Olur ki, Allah’tan istenilenlerin ihsan edildiği bir zamana rastlarsınız da Allah dileklerinizi kabul ediverir.” (Ebû Davûd, Vitr, 27) buyurmaktadır. Resul-u Ekrem Efendimize müşriklere beddua et, denildiğinde, “Ben lanetçi olarak gönderilmedim; bilakis ben rahmet olarak gönderildim.” (Tirmizi, Birr, 87) demiştir. Bizler için en güzel örnek Efendimiz, İslam’a düşmanlık gösterenlere dahi beddua da bulunmayıp aksine onların hidayeti için dua etmiştir (Buhârî, Deavât, 59). -