Mersin’de Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile Toplantı Yapıldı

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ile Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü; araştırılması istenen konuların belirlenmesine yönelik toplantı yaptı. Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Enstitü Müdürü Abdulkadir Yıldızbakan, Mersin Orman Bölge Müdür Yardımcısı Ali Kişi, Enstitü Müdür Yardımcısı Mustafa Albayrak, Şube Müdürleri, Enstitü ve Bölge Müdürlüğü Başmühendisleri ve mühendislerinin katılımıyla gerçekleşti.

Toplantı açılış konuşmaları ve tanıtım sunumu ardından 2024 yılı itibariyle devam eden ve yeni alınan araştırma projeleri hakkında bilgi verilerek, biten projelerin sonuçları, yeni alınan projeler ile araştırılması istenen yeni konular görüşüldü.

Aldemir:27 Mayıs Demokrasi Darbesi Aldemir:27 Mayıs Demokrasi Darbesi

Bölge Müdürü Yalçın; ‘Ormancılık çalışmalarına yönelik uygulamaların yapıldığı ana hizmet birimi olan Genel Müdürlüğümüz, zaman içerisinde ihtiyaca ya da günün şartlarına göre, Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde çalışarak, Ormancılığımızı daha ileriye götürebilmek için bilimsel temellere dayalı çok verimli çalışmalar ortaya koymuş ve sonuçlandırmıştır. Araştırma Müdürlüğümüze her türlü  desteği vereceğimizi bir kez daha dile getirerek teşekkürlerimizi iletiyorum’’ dedi.

Araştırılması istenen konularla ilgili olarak uygulamacılar ve araştırmacılar arasında gözlem, inceleme ve konu ile ilgili yapılmış ve yapılacak araştırmalar kapsamında karşılıklı görüşmeler, fikir alışverişleri neticesinde araştırmaya konu edilen/edilecek talepler tutanağa bağlanarak karşılıklı iyi niyet dilekleriyle toplantıya son verildi. ​