Mersin’de Tarım Platformu yeniden hayat buldu

Kent ekonomisinin güçlü sektörleri arasında yer alan tarımın sorunlarının tek ses olarak dillendirilip güç birliğiyle çözülmesi adına, sektör paydaşları Tarım Platformu çatısı altında yeniden bir araya geldi.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından hazırlanan RİS Mersin Projesi’nin çıktıları arasında yer alan sektörel platformlar yeniden canlandırılıyor. 2008 – 2014 yılları arasında faaliyetini sürdürüp Mersin Agropark’ın kurulması gibi önemli başarılara imza atan Tarım Platformu, Cumhuriyetin 100. yılında sektörün sorunlarına çözüm üretmek adına çalışmalarına yeniden başladı.  Platform ilk toplantısını MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır moderesinde gerçekleştirdi. İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ile sektör paydaşlarının katıldığı toplantının ana gündem maddesini Tarım Bakanlığı’nın tarımsal üretim planlaması oluşturdu. Planlamaya Kentin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda katkı sunacak düzenlemeler değerlendirildi. Önümüzdeki süreçte toplantılara her ay düzenli olarak devam edilmesi kararı alınarak gündem maddeleri belirlendi. Kasım ayı toplantı konusunun kalıntı ile mücadele olması yönünde görüş birliğine varıldı. Kent tarımı adına önem taşıyan bakliyat ve hayvancılık gibi konularda çalışma komisyonları oluşturularak bu sektörlerin sorunları için çözüm odaklı çalışmalar yürütülmesinin önemi vurgulandı.

“Önce tarım envanteri çıkarılmalı”

Toplantıda mevcut durumda mayer limonda yaşanan problemin çözümü için atılması gereken adımlar üzerinde duruldu. Üretim fazlası nedeniyle bu üründe sorun oluştuğuna işaret edilerek benzer sıkıntıların diğer ürünlerde de yaşanmaması için doğru planlamanın önemine dikkat çekildi. Planlamada en büyük eksik olarak rakamsal veriler bulunmamasını gösteren Platform temsilcileri, önceliğin tarım envanteri çıkarılmasına verilmesi konusunda görüş birliğine vardı. Ardından belirlenecek uygulamaların pilot bölgelerde gerçekleştirilerek sonuçlarının iyi değerlendirilmesinin önemine değinildi. Tarım Bakanlığı’nın üretim planlaması konusunda yüzde 6 eğimin altındaki bölgelerde bahçe kurulamayacağı yönündeki düzenlemesi değerlendirilerek bu kuralın bölgesel olarak ele alınıp planlamanın toprak eğimi yerine ürün bazlı gerçekleştirilmesi önerisi getirildi.

Planlama yapılırken üretim miktarları yanında ürünün raf ömrünü uzatarak aylara dağılımının planlanmasının önemine de değinilip bunun için ar-ge çalışmaları yürütülmesi gerekliliği ele alındı. Yapılacak yeni ticari antlaşmalarla yeni pazarlar oluşturulması gerekliliği üzerinde duruldu. Rekabetçi yapıyı güçlendirecek nakliye maliyetlerinin azaltılması adına balıkçılıkta olduğu gibi tarımsal taşımalarda da, akaryakıta ÖTV desteği sağlanabileceği vurgulandı. Küresel iklim krizi göz önünde bulundurularak daha az su talep eden ürünlere yönelimin desteklenmesinin önemi vurgulandı. Bitkisel ürünlerin endüstriye uygunluğunun araştırılmasının da katma değeri yüksek yeni ürünler üretilebilmesi konusunda fayda sağlayabileceği değerlendirildi.