Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %9,5 seviyesinde gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada, Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısının 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 193 bin kişi azalarak 3 milyon 328 bin kişi olduğu belirtildi. İşsizlik oranının ise 0,5 puan azalarak %9,5 seviyesinde gerçekleştği ifade edidli. İşsizlik oranının erkeklerde %7,7 iken kadınlarda %13,0 olarak tahmin edildiği üzerinde duruldu. 

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı %48,5 oldu

İstihdam edilenlerin sayısının 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 63 bin kişi artarak 31 milyon 716 bin kişi, istihdam oranının ise değişim göstermeyerek %48,5 olduğu açıklandı. Bu oranın erkeklerde %66,0 iken kadınlarda %31,4 olarak gerçekleştiğine yer verildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne katılma oranı %53,6 olarak gerçekleşti

İşgücünün 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 130 bin kişi azalarak 35 milyon 44 bin kişi, işgücüne katılma oranının ise 0,3 puan azalarak %53,6 olarak gerçekleştiği ifade edildi. İşgücüne katılma oranının erkeklerde %71,5 iken kadınlarda %36,1 olduğu belirtildi.

Genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %17,0 oldu

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranının bir önceki aya göre 1,6 puanlık azalış ile %17,0 olduğu ifade edildi. Bu yaş grubunda işsizlik oranının; erkeklerde %14,3, kadınlarda ise %22,3 olarak tahmin edildiği üzerinde duruldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, Mayıs 2023

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 44,1 saat oldu

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresinin 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 0,3 saat azalarak 44,1 saat olarak gerçekleştiği belirtildi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, Mayıs 2021-Mayıs 2023

Mevsim etkisinden arındırılmış atıl işgücü oranı %22,5 oldu

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranının 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 1,2 puanlık azalış ile %22,5 olduğu ifade edildi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranının %15,8 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı nın%16,7 olarak tahmin edildiği açıklandı.

Mevsim etkisinden arındırılmış işgücüne ilişkin tamamlayıcı göstergeler, Mayıs 2021-Mayıs 2023