Muhtemel eğitim süresi 2022 yılında 18,2 yıl oldu

 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Muhtemel Eğitim Süresi 2018-2022 verileri açıklandı. Yapılan açıklamada; Türkiye'de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin en yüksek eğitim seviyesini tamamlayana kadar eğitim hayatında geçirmesi muhtemel sürenin 2022 yılında 18,2 yıl olduğu vurgulandı. İlkokul çağındaki bir bireyin ortaöğretimi tamamlayana kadar eğitimde geçirmesi muhtemel sürenin ise 12,7 yıl olarak hesaplandığı belirtildi.


Okul öncesi eğitimde ise 2018 yılında 1,2 yıl olan muhtemel eğitim süresinin 2022 yılında 1,6 yıla yükseldiği ifade edildi. Böylece, okul öncesi eğitimde muhtemel eğitim süresinin 2018-2022 yılları için %32,5 artış gösterdiği belirlendi.

Eğitim seviyelerine göre muhtemel eğitim süresi, 2018-2022

En yüksek muhtemel eğitim süresi İstanbul'da gerçekleşti

İl düzeyinde en yüksek muhtemel eğitim süresinin 20,3 yıl ile İstanbul'da gerçekleştiği belirtildi. Bu ili, 20,1 yıl ile Karabük, 19,9 yıl ile Ankara, 19,6 yıl ile Bayburt ve 19,5 yıl ile Rize’nin izlediği ifade edildi. Aynı süreçte muhtemel eğitim süresi en düşük olan iller 15,2 yıl ile Şanlıurfa ve Muş olurken, bu illeri Şırnak, Ağrı ve Mardin’in izlediği tespit edildi.

Muhtemel eğitim süresinin son 5 yılda en çok arttığı il %8,2 ile Çankırı oldu

Muhtemel eğitim süresinin 2018-2022 yılları arasında en çok artış gösterdiği ilk beş ilin sırasıyla %8,2 ile Çankırı, %5,8 ile Gümüşhane, %5,2 ile Ağrı, %5,0 ile Van ve %3,5 ile Ardahan olduğu belirtildi. Aynı dönemde, muhtemel eğitim süresinin en çok düşüş gösterdiği illerin sırasıyla %7,2 ile Eskişehir ve Antalya, %6,8 ile Düzce ve Isparta, %6,3 ile de Karabük ve Edirne olduğu belirtildi.

İllere göre muhtemel eğitim süresi değişimi (ISCED 1-8), 2018, 2022

Erkek ve kadınlarda en yüksek MES değerleri İstanbul'da gerçekleşti

Türkiye genelinde MES, 2022 yılında kadınlar için 18,3 yıl, erkekler için ise 18,1 yıl olduğu belirtildi. Her iki cinsiyette de en yüksek MES değerinin İstanbul'da gerçekleştiği ifade edildi. İstanbul'u, erkeklerde sırasıyla Bayburt, Karabük, Ankara ve Erzurum izlerken, kadınlarda sıralama Karabük, Ankara, Eskişehir ve Artvin olduğu açıklandı.
Muhtemel eğitim süresinin erkeklerde en düşük olduğu il olan Ağrı'yı sırasıyla Şırnak, Muş, Şanlıurfa ve Iğdır’ın takip ettiği üzerinde duruldu. MES'in en düşük olduğu illerin kadınlarda ise sırasıyla Şanlıurfa, Muş, Şırnak, Bitlis ve Siirt olarak gerçekleştiğine yer verildi.

Cinsiyete göre muhtemel eğitim süresinin en yüksek ve en düşük olduğu 5 il (ISCED 1-8), 2022

Cinsiyet eşitliği endeksi 5 yılda kadınlar lehine arttı

MES kapsamında cinsiyet eşitliği endeksi 2022 yılında 1,01 olduğu belirtildi. 2018 yılında 0,97 olan endeksin son beş yılda 0,04 puanlık artış göstererek kadınlar lehine değişim gösterdiği ifade edidli.

Endeksin en yüksek olduğu beş ilin sırasıyla 1,07 ile Çanakkale, 1,06 ile Bilecik ve İzmir, 1,05 ile Zonguldak ve Edirne olduğu vurgulandı. Cinsiyet eşitliği endeksinin en düşük olduğu illerin ise sırasıyla 0,88 ile Siirt, 0,90 ile Bitlis ve Şanlıurfa, 0,92 ile Muş ve 0,93 ile Batman olduğu açıklandı.

İllere göre muhtemel eğitim süresinde cinsiyet eşitliği endeksi (ISCED 1-8), 2022