Obez bireylerin oranı %21,1 oldu

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye Sağlık Araştırması, 2019 sonuçları değerlendirildi. Açıklamada, boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksi incelendiğinde; 15 yaş ve üstü obez bireylerin oranının 2016 yılında %19,6 iken, 2019 yılında %21,1 olduğu belirtildi. Cinsiyet ayrımında bakıldığında; 2019 yılında kadınların %24,8'inin obez ve %30,4'ünün obez öncesi, erkeklerin ise %17,3'ünün obez ve %39,7'sinin obez öncesi olduğu bildirildi.

Üst solunum yolu enfeksiyonu 0-14 yaş grubu çocuklarda en fazla görülen hastalık oldu

Çocuklarda son 6 ay içinde görülen hastalık türleri incelendiğinde; 0-6 yaş grubunda %35,9 ile en çok üst solunum yolu enfeksiyonunun görüldüğü belirtildi. Bunu %28,7 ile ishal, %9,5 ile alt solunum yolu enfeksiyonunun izlediği bildirildi. 7-14 yaş grubunda da %29,4 ile üst solunum yolu enfeksiyonunun ilk sırada yer aldığı ifade edildi. Bunu %18,3 ile ishal, %14,2 ile ağız ve diş sağlığı sorunlarının izlediği bildirildi.

Bel bölgesi problemleri  15 yaş ve üzeri bireylerde % 29,7 ile en fazla görülen hastalık oldu

Son 12 ay içerisinde 15 yaş ve üstü bireylerde görülen hastalık türleri incelendiğinde; bel bölgesi problemlerinin 2016 yılında %27,1 ile 2019 yılında da %29,7 ile ilk sırada yer aldığı bildirildi. Bunu sırasıyla; %20,5 ile boyun bölgesi problemleri, %16,4 ile hipertansiyon, %12,3 ile alerji ve %11,2 ile artrozun izlediği belirtildi.

Her gün tütün kullanan bireylerin oranı %28,0 oldu

Her gün tütün kullanan 15 yaş ve üzeri bireylerin oranının 2016 yılında %26,5 iken 2019 yılında artarak %28,0 olduğu ifade edildi. Bu oranın erkeklerde %41,3, kadınlarda ise %14,9 olduğu tespit edildi. Tütün kullanmayan bireylerin (bırakanlar ve hiç kullanmayanlar) oranı ise 2016 yılında %69,4 iken 2019 yılında azalarak %68,7 olduğu belirtildi. Yaş gruplarına göre incelendiğinde en çok tütün kullanan bireylerin %42,8 ile 35-44 yaş grubunda yer aldığına dikkat çekildi.

Yataklı tedavi hizmeti alan 15 yaş ve üstü bireylerin oranı %10,8 oldu

TÜİK Adana Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, son 12 ay içerisinde, yataklı tedavi hizmeti alan bireylerin oranının 2016 yılında %11,3 iken 2019 yılında azalarak %10,8 olduğu belirtildi. 2019 yılı verileri yaş grubuna göre incelendiğinde; %23,7 ile 75 yaş ve üstü bireyler ilk sırayı alırken, bunu %18,3 ile 65-74 yaş grubundaki bireylerin takip ettiği bildirildi.

En çok faydalanılan koruyucu hizmet %50,8 ile tansiyon ölçtürme oldu

Son 12 ay içerisinde, 15 yaş ve üstü bireylerden tansiyon ölçtürenlerin oranının 2016 yılında %48,6 iken 2019 yılında artarak %50,8 olduğu bildirildi. Bireylerin faydalandığı koruyucu hizmetlerden; 2016 yılına göre en çok artış gösteren hizmetlerin kolesterol ve kan şekeri ölçümü olduğu ifade edildi.