Ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %10,3, ithalat %20,7 arttı

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracatın 2023 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,3 artarak 19 milyar 369 milyon dolar, ithalatın %20,7 artarak 33 milyar 606 milyon dolar olarak gerçekleştiği belirtildi.

TÜİK tarafından yapılan açıklamada, Adana'da,  2023 yılı Ocak ayında 2022 yılının aynı ayına göre ihracatın %14,0 artarak 246 milyon dolar, ithalatın %17,4 azalarak 360 milyon dolar olarak gerçekleştiği belirtildi. Mersin'de ise, 2023 yılı Ocak ayında 599 milyon dolar olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Ocak ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat %8,4, ithalat %8,1 arttı

 Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracatın 2023 Ocak ayında %8,4 artarak 16 milyar 708 milyon dolardan, 18 milyar 105 milyon dolara yükseldiği belirtildi.

Ocak ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalatın %8,1 artarak 18 milyar 408 milyon dolardan, 19 milyar 891 milyon dolara yükseldiği ifade edildi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığının Ocak ayında 1 milyar 787 milyon dolar olarak gerçekleştiği üzerinde duruldu. Dış ticaret hacminin %8,2 artarak 37 milyar 996 milyon dolar olarak gerçekleştiği belirtildi. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı %91,0 olduğuna yer verildi.

 

Dış ticaret açığı Ocak ayında %38,4 arttı

 Ocak ayında dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre %38,4 artarak 10 milyar 290 milyon dolardan, 14 milyar 237 milyon dolara yükseldiği belirtildi. İhracatın ithalatı karşılama oranının 2022 Ocak ayında %63,0 iken, 2023 Ocak ayında %57,6'ya gerilediği ifade edildi.

İhracat, ithalat ve dış ticaret dengesi, Ocak 2023

Ocak ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %93,6 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2023 Ocak ayında imalat sanayinin payının %93,6, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payının %4,2, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payının %1,6 olduğu ifade edildi.

 

Ocak ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı %80,3 oldu

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2023 Ocak ayında ara mallarının payının %80,3, sermaye mallarının payının %11,0 ve tüketim mallarının payının %8,7 olduğu üzerinde duruldu.

Sektörlere göre dış ticaret, Ocak 2023

Ocak ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

 Ocak ayında ihracatta ilk sırayı Almanya’nın aldığı bildirildi. Almanya'ya yapılan ihracat’ın 1 milyar 826 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 186 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 43 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 954 milyon dolar ile Birleşik Krallık,  916 milyon dolar ile İtalya’nın takip ettiği ifade edildi. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat’ın toplam ihracatın %30,6'sını oluşturduğu üzerinde duruldu.

İthalatta ilk sırayı Rusya Federasyonu aldı

İthalatta Rusya Federasyonu’nın ilk sırayı aldığı belirtildi. Ocak ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat’ın 5 milyar 1 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 337 milyon dolar ile İsviçre, 3 milyar 557 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 807 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 229 milyon dolar ile ABD’nin izledi ifade edildi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat,’ın toplam ithalatın %47,4'ünü oluşturduğuna yer verildi.

Ülkelere göre ihracat, Ocak 2023                                      Ülkelere göre ithalat, Ocak 2023