Ölüm sayısı 2022 yılında 504 bin 839 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2022 yılı ölüm sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamada;  Ölüm sayısının 2021 yılında 566 bin 485 iken 2022 yılında %10,9 azalarak 504 bin 839 olduğu belirtildi. Ölen kişilerin 2022 yılında %54,6'sını erkekler, %45,4'ünü kadınlar oluşturduğu ifade edildi.

Kaba ölüm hızı binde 5,9 oldu

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızının 2021 yılında binde 6,7 iken 2022 yılında binde 5,9 olduğu üzerinde duruldu. Diğer bir ifade ile 2021 yılında bin kişi başına 6,7 ölüm düşerken 2022 yılında bin kişi başına 5,9 ölüm düştüğü belirtildi.

Ölüm sayısı ve kaba ölüm hızı, 2009-2022

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, binde 11,7 ile Sinop oldu

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu ilin 2022 yılında binde 11,7 ile Sinop olduğu belirtildi. Bu ili binde 11,2 ile Kastamonu, binde 10,3 ile Edirne, binde 10,2 ile Kırklarelinin izlediği ifade edildi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu ilin ise binde 2,4 ile Şırnak olduğu ifade edildi. Bu ili binde 2,5 ile Hakkari, binde 2,9 ile Van ve binde 3,0 ile Batmanın izlediği belirlendi.

Kaba ölüm hızının en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2022

Ölüm nedenleri arasında dolaşım sistemi kaynaklı hastalıklar ilk sırada yer aldı

Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde, 2022 yılında %35,4 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldığı belirtildi. Bu ölüm nedenini %15,2 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler, %13,5 ile solunum sistemi hastalıklarının izlediğine yer verildi.

Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin %42,3'ünü iskemik kalp hastalığı oluşturdu

Dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölenlerin %42,3'ünün iskemik kalp hastalıklarından, %23,5'inin diğer kalp hastalıklarından, %19,2'sinin serebro-vasküler hastalıklardan öldüğünün görüldüğü ifade edildi.

Dolaşım sistemi hastalıkları kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il, %47,0 ile Çanakkale oldu

Dolaşım sistemi hastalıklarından ölenler illere göre incelendiğinde, 2022 yılında dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en yüksek olduğu ilin %47,0 ile Çanakkale olduğu belirtildi. Bu ili %46,4 ile Kırşehir, %44,0 ile Balıkesir, %43,8 ile Afyonkarahisar’ın izlediği açıklandı. Dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölüm oranının en düşük olduğu ilin ise %25,5 ile Kilis olduğu üzerinde duruldu. Bu ili %27,5 ile Ağrı, %28,8 ile İstanbul, %29,8 ile Van’ın izlediği belirtildi.

Tümörden kaynaklı ölümlere en çok gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğer tümörü neden oldu

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümler alt ölüm nedenlerine göre incelendiğinde, ölenlerin %29,4'ünün gırtlak ve soluk borusu/bronş/akciğerin kötü huylu tümöründen, %7,9'unun kolonun kötü huylu tümöründen, %7,8'inin midenin kötü huylu tümöründen öldüğünün görüldüğü belirtildi.

 Bebek ölüm hızı binde 9,2 oldu

Bebek ölüm sayısının 2021 yılında 10 bin 89 iken 2022 yılında 9 bin 522 olduğu belirlendi. Bin canlı doğum başına düşen bebek ölüm sayısını ifade eden bebek ölüm hızının 2021 yılında binde 9,3 iken 2022 yılında binde 9,2 olduğu açıklandı. Diğer bir ifade ile 2022 yılında bin canlı doğum başına 9,2 bebek ölümü gerçekleştiği ifade edildi.

Bebek ölüm sayısı ve hızı, 2009-2022