İslam devletinin kudretli halifesi Hz. Ömer adaletle hükmetmek ve haktan ayrılmamak için ölümü hatırlamanın lüzumunu anlamıştı.

ÖLÜM VAR YA ÖMER!    

İslam devletinin kudretli halifesi Hz. Ömer adaletle hükmetmek ve haktan ayrılmamak için ölümü hatırlamanın lüzumunu anlamıştı. İşsiz bir adam buldu ve ona dedi ki: “Her sabah kapımı çalıp: “Ölüm var ey Ömer, ölüm var!” diyeceksin. Ben de sana ücret olarak bir altın ödeyeceğim.”

Adam şaşkındı, ancak iyi bir iş bulmanın sevinciyle her sabah Halife Ömer’in kapısını çalıp: “Ölüm var ey Ömer, ölüm var!” diyerek uyarısını yapmaya ve ardından parasını alıp gitmeye başladı. O günden sonra her sabah bu sahne tekrarlanır ve görenlerin meraklı bakışları altında adamcağız hatırlatmasını yapardı.

Aradan aylar geçti, Hz. Ömer’e ölümü hatırlamak üzere adam yine geldi. Hz. Ömer dışarı çıktı, ancak bu sefer adamı konuşturmadı: “Al bu ücretini ve git, bundan sonra gelmene gerek yok” deyince adam sebebini merak edip sordu. Hz. Ömer: “Çünkü bu sabah aynada sakalımda ak bir tel gördüm. Ben her sabah çoğalan ak telleri gördükçe o sözü kendi kendime hatırlayacağım...” diye cevap verdi. -