Orman Muhafaza Memuru Alımı Sınavı Fidanlık Müdürlüğünde Başladı

Yetkililerce yapılan açıklama da, “Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı" başlıklı Ek 2 nci maddesine 14/5/2018 tarihli ve 2018/11809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile eklenen hüküm çerçevesinde sözlü ve uygulamalı sınavla sözleşmeli personel pozisyonunda 1128 adet orman muhafaza memuru alımı için; 27.04.2023 – 09.05.2023 tarihleri arasında yapılacak olan, Orman Muhafaza Memuru Alımı Sözlü ve Uygulamalı Sınavı, Mersin Orman Fidanlık Müdürlüğümüzde başladı.” Denildi.

Editör: Habibe Aydın