Mersin İli Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu Vali Pehlivan Başkanlığında Toplandı

Orman Yangınlarının önlenmesine ilişkin faaliyetlerde, Tarım ve Orman Bakanlığı dışındaki Kuruluşların imkânlarından yararlanma ve yardımlaşma konusunda 6831 sayılı Orman Kanununun 69.Maddesine göre düzenlenen ve Bakanlar Kurulunun 10.09.1976 gün ve 7/12520 sayılı kararı ile yürürlüğe konan, 09.10.1976 tarih ve 15729 sayılı resmi gazetede yayımlanan Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Görecekleri İşler Hakkındaki Yönetmelik Esasları gereği; Mersin İli Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu toplantısı 4 Mayıs 2023 günü saat 14:00’de Mersin Valimiz Sayın Ali Hamza Pehlivan’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikte gerçekleştirilen toplantıya; Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Alper, il müdürleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından yetkililer katıldı.

Bölge Müdürü Yalçın, Mersin Orman Bölge Müdürlüğünün orman yangınlarının önlenmesi, söndürülmesi ve yanan alanların tekrar ağaçlandırılması ile ilgili yapılan çalışmalar hakkında sunum yaptıktan sonra komisyon karalarına geçildi. Komisyon kararında diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yangın mevsimi öncesi ve yangın esnasında yapacakları işler maddeler halinde ele alındı ve oy birliği ile karara bağlandı. ​

Editör: Habibe Aydın