İslamiyette Rüya

RÜYA       

Düşler rüya görmeden bir gün önce veya daha evvelki günlerde başımızdan geçen hadiselerle ilgili uyarıcı şeyler veya duygusal ve pisikolojik etkenlerden meydana gelir.

İslamiyette Rüya

Hz. Muhammet'e inen vahyin sadık rüya ile başlaması ve Kuran-ı Kerim'in ayetlerinde anlaşıldığı gibimuhtelif peygamberle rüya ile bir takım vuku bulacak hadisler hakkında işaretler verilmesirüyanın yalnız İslam dininde değileski dinlerde de ehemmiyetini belirtmektedir.
Mesela Hz. İbrahim'in oğlunu kurban etmek hususunda gördüğü rüya bir amel etmesi ve onu bir emir-ilahi telakki etmesirüyanın inkar edilemeyecek bir şey olduğunu ispat etmektedir.
Mevlena Celaleddin-i Rumi'nin meşhur Mesnevi'sini şerh eden büyük İslam bilgilerinden Sarı Apdullahrüya hakkında söyle demektedir.

"İslam'da iki nevi ruh vardır:Biri hayvani ruhöteki rahmani ruhtur.
Hayvani ruh daima insandan ayrılmaz.tuzun eti muhafaza ettiği gibi.insanı korkmadan korur.
Rahmani ruh ise insana uyku halinde alemi melekutu seyrettirir: ahvalli gaybı havassa aksettirir."          

Şimdi de Peygamberimizin rüya  hakkında  yaptığı açıklamalara bakalım.            

O halde  Uykuda görülen şeyler, gerçeğe işaret olabileceği gibi, gerçek dışı şeyler veya uyanık iken zihninimizi meşgul eden, arzu edip de ulaşamadığımız şeyler de olabilir. Müslümanların rüyaları geleceğe yönelik işaretler taşıyabilir. Peygamberimiz (s.a.s.); “Biriniz, sevdiği bir rüya gördüğü zaman bu rüya Allah’tandır. Onun için Allah’a hamd etsin ve bu rüyayı (sevdiklerine) anlatsın.” (Buhârî, Ta’bîr, 2). “Biriniz rüya gördüğü zaman onu en iyi yorumlayana anlatsın.” (Müslim, Rüyâ, 17) buyurmuştur. Bununla birlikte kötü rüyalar da vardır. Peygamberimiz, iyi rüyanın Allah’tan, kötü rüyanın ise şeytandan olduğunu bildirmiştir. (Buhârî, Ta’bîr, 2) Bu tür rüyalar gerçeği yansıtmaz. Peygamberimiz kötü rüyalardan korunmak için şu tavsiyelerde bulunmuştur: “Biriniz hoşlanmadığı bir rüya gördüğü zaman bilsin ki bu rüya ancak şeytandandır, onun şerrinden Allah’a sığınsın, bu rüyayı kimseye anlatmasın, böyle yaparsa kötü rüya ona zarar vermez.” (Buhârî, Ta’bîr, 3) “Biriniz kötü bir rüya gördüğü zaman yatmış olduğu yanından diğer yanına dönsün”. (Müslim, Rüyâ, 4,6) -