Silifke’de İlçe Jandarma Komutanlığı Tarafından Eğitim Verildi

 

Silifke Orman İşletme Müdürlüğünde, Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı, Olay Yeri İnceleme bürosu ile yapılan iş birliği protokolü kapsamında Orman yangınlarının çıkış sebepleri ve faillerinin bulunmasına yönelik çalışmalarında kriminal farkındalık sağlamak amacıyla Orman yangınlarında kriminal farkındalık eğitimine İşletme Şefleri ve Orman Muhafaza Memurları katıldı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Zararlıları Şube Müdürlüğü Mühendisi Ömer Türkleş tarafından 05.04.2023 tarih ve 32154 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 6831 sayılı Orman Kanunun 17’nci maddesinin ikinci fıkrasındaki yapılan değişiklik ile ilgili bilgi verdi.

Kanun maddesinin yeni hali “Devlet ormanlarının herhangi bir suretle yanmasından veya açıklıklarından faydalanılarak işgal, açma veya hangi şekilde olursa olsun kesme, sökme, budama veya boğma yollarıyla elde edilecek yerlerle buralarda yapılacak her türlü yapı ve tesisler, şahıslar adına tapuya tescil olunamaz. Buralara doğrudan doğruya orman idaresince el konulur. Devlet ormanlarında el konulan bütün yapı ve tesisler, inşa aşamasında olanlar da dâhil olmak üzere, hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın, Orman Genel Müdürlüğü tarafından derhal yıkılır veya ihtiyaç görüldüğü takdirde ormancılık hizmetlerinde kullanılabilir. Yanan orman alanlarındaki her türlü emval Orman Genel Müdürlüğünce değerlendirilir.” şeklindedir.

Silifke İlçe Jandarma Komutanlığına, Olay Yeri İnceleme konusunda sağladıkları eğitim desteği nedeniyle teşekkür ederiz.