Toplam sera gazı emisyonu 2021 yılında 564,4 Mt CO2 eşdeğeri oldu

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından yapılan açıklamada, Sera Gazı Emisyon İstatistikleri, 1990-2021 sonuçları değerlendirildi. Değerlendirme sonucunda, Sera gazı envanteri sonuçlarına göre, 2021 yılı toplam sera gazı emisyonunun bir önceki yıla göre %7,7 artarak 564,4 milyon ton (Mt) COeşdeğeri (eşd.) olarak hesaplandığı belirlendi. Kişi başı toplam sera gazı emisyonunun 1990 yılında 4 ton COeşd., 2020 yılında 6,3 ton COeşd. ve 2021 yılında 6,7 ton COeşd. olarak hesaplandığı açıklandı.

Toplam ve kişi başı sera gazı emisyonu, 1990-2021

Sektörlere göre emisyon miktarında enerji sektörü ilk sırada yer aldı

Toplam sera gazı emisyonlarında 2021 yılında COeşd. olarak en büyük payı %71,3 ile enerji kaynaklı emisyonlar alırken bunu sırasıyla %13,3 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, %12,8 ile tarım ve %2,6 ile atık sektörünün takip ettiği ifade edildi.

Enerji sektörü emisyonlarının 2021 yılında, 1990 yılına göre %188,4 bir önceki yıla göre ise %9,8 artarak 402,5 Mt COeşd. olarak hesaplandığı belirtildi. Endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı emisyonlarının 1990 yılına göre %228,7 ve bir önceki yıla göre %10,6 artarak 75,1 Mt COeşd. olarak hesaplandığı ifade edildi.

Tarım sektörü emisyonlarının 2021 yılında, 1990 yılına göre %56,5 artmakla beraber bir önceki yıla göre %1,5 azalarak 72,1 Mt COeşd. olarak hesaplandığı açıklandı. Atık sektörü emisyonlarının ise 1990 yılına göre %32,6 artmakla beraber bir önceki yıla göre %9,9 azalarak 14,7 Mt COeşd. olarak hesaplandığı üzerinde duruldu.

Sektörlere göre sera gazı emisyonları, 1990-2021

COemisyonlarındaki en büyük payı enerji kaynaklı emisyonlar oluşturdu

Toplam COemisyonlarının 2021 yılında %32,7'si elektrik ve ısı üretiminden olmak üzere %85,2'si enerji sektöründen, %14,5'i endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen, %0,3'ü ise tarım ve atık sektörlerinden kaynaklandı  açıklandı.

CHemisyonlarının %61,4'ü tarım, %19,3'ü enerji, %19,3'ü atık ve %0,03'ü endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen(1); N2O emisyonlarının ise %78'i tarım, %11,1'i enerji, %5,9'u atık ve %5'i de endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı sektöründen kaynaklandığına yer verildi.

Gazlara göre sera gazı emisyonları, 1990-2021