Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %38,21, aylık %3,92 oldu

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada, TÜFE'deki (2003=100) değişimin 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %38,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,95 olarak gerçekleştiği belirtildi.

TÜFE değişim oranları (%), Haziran 2023

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Haziran 2023

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grubun %14,76 ile konut olduğu belirtildi. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grubun ise %67,22 ile lokanta ve oteller olduğu ifade edildi.

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Mayıs 2023

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grubun %1,21 ile sağlık olduğu açıklandı. Buna karşılık, 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grubun ise %11,13 ile alkollü içecekler ve tütün olduğu üzerinde duruldu. 

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Haziran 2023

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Haziran ayı itibarıyla, 20 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadığı ifade edildi. 117 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleştiği üzerinde duruldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %46,63, aylık %3,45 oldu

İşlenmemiş gıda ürünlerinin enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişimin 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %3,45, bir önceki yılın Aralık ayına göre %23,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %46,63 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,18 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Haziran 2023

 

Editör: Habibe Aydın