Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %39,59, aylık %0,04 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada, TÜFE'deki (2003=100) değişimin 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %0,04, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,26, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,59 ve on iki aylık ortalamalara göre %63,72 olarak gerçekleştiği belirtildi.

TÜFE değişim oranları (%), Mayıs 2023

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Mayıs 2023

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grubun %19,49 ile giyim ve ayakkabı olduğu üzerinde duruldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grubun ise %68,98 ile lokanta ve oteller olduğu açıklandı.

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Mayıs 2023

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grubun %-13,79 ile konut olduğu belirlendi. Buna karşılık, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grubun ise %9,85 ile giyim ve ayakkabı olduğu belirtildi. (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Mayıs 2023

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Mayıs ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadığı ifade edildi. 110 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleştiğı üzerinde duruldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %47,70, aylık %3,60 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişimin 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %3,60, bir önceki yılın Aralık ayına göre %19,51, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,70 ve on iki aylık ortalamalara göre %60,94 olarak gerçekleştiğine yer verildi.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Mayıs 2023