Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %58,94, aylık %9,09 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada, TÜFE'deki (2003=100) değişimin 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %9,09, bir önceki yılın Aralık ayına göre %43,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %58,94 ve on iki aylık ortalamalara göre %56,28 olarak gerçekleştiği belirtildi.

TÜFE değişim oranları (%), Ağustos 2023

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Ağustos 2023

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grubun %24,97 ile konut olduğu vurgulandı. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grubun ise %89,31 ile lokanta ve oteller olduğu ifade edildi.

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Ağustos 2023

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grubun %3,11 ile eğitim olduğu belirtildi. Buna karşılık, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grubun ise %16,61 ile ulaştırma olduğu belirlendi.

Toplam Ciro Yıllık %53,4 Arttı Toplam Ciro Yıllık %53,4 Arttı

TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Ağustos 2023

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Ağustos ayı itibarıyla, 1 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadığı 138 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleştiği ifade edildi.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %63,52, aylık %9,32 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişimin 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %9,32, bir önceki yılın Aralık ayına göre %47,21, bir önceki yılın aynı ayına göre %63,52 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,77 olarak gerçekleştiği üzerinde duruldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri ve değişim oranları (%), Ağustos 2023