Türkiye nüfusunun %15,2'sini genç nüfus oluşturdu

 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, İstatistiklerle Gençlik, 2022 bülteni açıklandı. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2022 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 279 bin 553 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun 12 milyon 949 bin 817 kişi olduğu belirtildi. Genç nüfusun toplam nüfusun %15,2'sini oluşturduğu ifade edildi. Genç nüfusun %51,2'sini erkek nüfus, %48,8'ini ise kadın nüfusun oluşturduğu üzerinde duruldu.

Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2030 yılında %14,0, 2040 yılında %13,4, 2060 yılında %11,8 ve 2080 yılında %11,1'e düşeceğinin öngörüldüğü tahmin edildi.

 Genç nüfusun %30,2'sinin 20-22 yaş grubunda yer aldığı görüldü

 Genç nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde 2022 yılında genç nüfusun %29,7'sinin 15-17 yaş grubunda, %19,1'inin 18-19 yaş grubunda, %30,2'sinin 20-22 ve %21,0'inin ise 23-24 yaş grubunda yer aldığığının görüldüğü belirtildi.

Yaş grubuna göre genç nüfus oranı, 2022

Türkiye'nin genç nüfus oranının Avrupa Birliği üye ülkelerinden yüksek olduğu görüldü

Türkiye'nin genç nüfus oranının %15,2 ile Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldüğü açıklandı. AB üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2022 yılında genç nüfus ortalamasının %10,5 olduğu ifade edildi. AB üye ülkeleri arasında en yüksek genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin sırasıyla %12,8 ile İrlanda, %12,3 ile Hollanda ve %12,2 ile Danimarka olduğu, en düşük genç nüfus oranına sahip olan ülkelerin ise sırasıyla %9,1 ile Bulgaristan, %9,3 ile Çekya, %9,4 ile Slovenya ve Letonya olduğunun görüldüğü ifade edildi.

Adana nüfusunun % 14,8 ini Mersin nüfusunun %14,4’ünü genç nüfus oluşturdu

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2022 yılı sonu itibarıyla, Adana nüfusu 2 milyon 274 bin 106 kişi iken bunun 337 bin 196’ısını gençlerin oluşturduğu; Adana  nüfusunun %14,8 ini genç nüfusun oluşturduğu belirtildi.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre; 2022 yıl sonu itibarıyla, Mersin nüfusu  1 milyon 916 bin 435 kişi iken bunun 275 bin 971’ini gençlerin oluşturduğu; Mersin  nüfusunun %14,4’ünü genç nüfusun oluşturduğu ifade edildi.

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il %22,0 ile Hakkari oldu

ADNKS sonuçlarına göre 2022 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu ilin %22,0 ile Hakkari olduğu açıklandı. Bu ili %21,7 ile Şırnak ve %21,1 ile Siirt’in izlediği belirtildi.

Genç nüfus oranının en düşük olduğu ilin %12,3 ile Muğla ve Balıkesir olduğu ifade edildi. Bu illeri %12,7 ile Ordu, %12,8 ile Tunceli, Sinop ve Kırklareli’nin illeri izlediği üzerinde duruldu.

Genç nüfus oranının en yüksek ve en düşük olduğu 10 il, 2022

Evli olan genç kadınların oranı, evli olan genç erkeklerin oranının 3,8 katı oldu

 

Genç nüfusun yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görüldüğü tahmin edildi. Genç erkek nüfusun 2022 yılında %96,3'ünün hiç evlenmemiş, %3,6'sının evli, %0,1'inin boşanmış olduğu görülürken genç kadın nüfusun %85,8'inin hiç evlenmemiş, %13,7'sinin evli, %0,4'ünün ise boşanmış olduğunun görüldüğü ifade edildi.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı %24,2 oldu

Hanehalkı işgücü araştırma sonuçlarına göre gençlerde işgücüne katılma oranının 2021 yılında %41,7 iken 2022 yılında %43,8 olduğu belirtildi. Genç erkeklerde işgücüne katılma oranının 2021 yılında %53,1 iken 2022 yılında %56,2, genç kadınlarda ise bu oranın 2021 yılında %29,7 iken 2022 yılında %31,0 olduğu açıklandı.

Gençlerde işsizlik oranının 2021 yılında %22,6 iken 2022 yılında %19,4 olduğu belirlendi. Genç erkeklerde işsizlik oranının 2021 yılında %19,4 iken 2022 yılında %16,4, genç kadınlarda ise bu oranın 2021 yılında %28,7 iken 2022 yılında %25,2 olduğuna yer verildi.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranının 2021 yılında %24,7 iken 2022 yılında %24,2 olduğu belirtildi. Genç erkeklerde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranının 2021 yılında %17,5 iken 2022 yılında %16,4, genç kadınlarda ise bu oranın 2021 yılında %32,4 iken 2022 yılında %32,3 olduğu ifade edildi.

Cinsiyete göre kurumsal olmayan genç nüfusun işgücü durumu, 2022

İstihdamdaki gençlerin %53,5'i hizmet sektöründe yer aldı

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre genç nüfusun istihdam oranının 2021 yılında %32,2 iken 2022 yılında %35,3'e yükseldiği açıklandı. Genç erkeklerde istihdam oranının 2021 yılında %42,8 iken 2022 yılında %46,9, genç kadınlarda bu oranın 2021 yılında %21,2 iken 2022 yılında %23,2 olduğu üzerinde duruldu. 

Genç nüfusun istihdamı sektörlere göre incelendiğinde, istihdam edilen gençlerin 2022 yılında %15,1'inin tarım sektöründe, %31,4'ünün sanayi sektöründe, %53,5'inin ise hizmet sektöründe yer aldığının görüldüğü belirlendi. İstihdam edilen genç erkeklerin %14,0'ünün tarım sektöründe, %36,7'sinin sanayi sektöründe, %49,3'ünün hizmet sektöründe yer aldığı görülürken genç kadınların %17,5'inin tarım, %20,3'ünün sanayi, %62,2'sinin ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldüğü ifade edildi.

Kendini mutlu veya orta seviyede mutlu hissettiğini belirten gençlerin oranı %84,3 oldu

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2022 yılında 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerden kendini mutlu hissettiğini belirtenlerin oranı %49,7 iken kendini orta seviyede mutlu hissettiğini belirtenlerin oranının %34,5, kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranının ise %15,9 olduğu ifade edildi.

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2022 yılında 18-24 yaş grubundaki genç nüfusun içinde kendini mutlu hissettiğini belirtenlerin oranının %47,9 iken kendini orta seviyede mutlu hissettiğini belirtenlerin oranının %36,4, kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranının ise %15,7 olduğu belirtildi.

Kendini mutlu hissettiğini belirten 18-24 yaş grubundaki genç erkek nüfusun oranının %44,1 iken kendini orta seviyede mutlu hissettiğini belirtenlerin oranının %37,2, kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranının ise %18,7 olduğu üzerinde duruldu.  Kendini mutlu hissettiğini belirten 18-24 yaş grubundaki genç kadın nüfusun oranı %51,9 iken kendini orta seviyede mutlu hissettiğini belirtenlerin oranının %35,6, kendini mutsuz hissettiğini belirtenlerin oranının ise %12,5 olduğu tahmin edildi.

Gençlerin mutluluk kaynağı olarak sağlık, ilk sırada yer aldı

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2022 yılında gençlerin mutluluk kaynağı olan değerler arasında %43,8 ile sağlığın ilk sırada yer aldığı ifade edildi. Bunu, %23,4 ile başarı, %15,5 ile sevginin izlediği belirtildi. Mutluluk kaynağı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde %39,4 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu %27,9 ile başarı ve %17,0 ile paranın takip ettiği açıklandı. Genç kadınlarda ise %48,3 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu %21,6 ile sevgi ve %18,6 ile başarının takip ettiğine yer verildi.

Cinsiyete göre gençlerin mutluluk kaynağı olan değerler, 2022

Gençlerin %82,4'ü işinden memnun olduğunu belirtti

 

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2022 yılında, gençlerin %82,4'ü çalıştığı işinden memnun olduğunu, %52,9'u elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı %82,5, elde edilen kazançtan memnuniyet oranı %55,4 olurken genç kadınlarda ise bu oranların %82,2 ve %48,2 olarak gerçekleştiği ifade edildi.

Gençlerin %67,0'si almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtti

Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2022 yılında, gençlerin %67,0'si şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtti. Bu oranın genç erkeklerde %65,6 iken genç kadınlarda %68,5 olduğu tahmin edildi.

Gençler en fazla dışsal yaralanma ve zehirlenmeler sonucu hayatını kaybetti

Ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre 2021 yılında ölen 15-24 yaş grubundaki gençlerin %38,2'si dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. Bu hastalığı ikinci sırada %8,2 ile iyi huylu ve kötü huylu tümörler ve üçüncü sırada %7,7 ile sinir sistemi ve duyu organları hastalıklarının takip ettiği belirtildi.

Ölüm nedenleri cinsiyete göre incelendiğinde, dışsal yaralanma ve zehirlenmeler nedeniyle hayatını kaybeden genç erkeklerin oranının %42,3, genç kadınların oranının %28,3 olduğu açıklandı. İyi huylu ve kötü huylu tümörler nedeni ile hayatını kaybeden genç erkeklerin oranı %6,9, genç kadınların oranının ise %11,4 olduğu belirlendi.

İnternet kullanan gençlerin oranı %96,9 oldu

Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre 16-24 yaş grubundaki genç nüfusun İnternet kullanım oranının 2021 yılında %97,1 iken 2022 yılında %96,9 olduğu üzerinde duruldu. İnternet kullanım oranının, genç erkeklerde 2021 yılında %98,4 iken 2022 yılında %97,6, genç kadınlarda ise 2021 yılında %95,6 iken 2022 yılında %96,1 olduğu üzerinde duruldu.

Cinsiyete göre gençlerin İnternet kullanım oranı, 2013-2022

Editör: Habibe Aydın