Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 77,7 yıl oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Hayat Tabloları, 2019-2021 sonuçları açıklandı.

Yapılan açıklamada; Yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan "doğuşta beklenen yaşam süresinin" Türkiye'de 2018-2020 döneminde 78,3 yıl iken, 2019-2021 döneminde 77,7 olduğu üzerinde duruldu.

Kadınların erkeklerden 5,5 yıl daha uzun yaşadığı görüldü

Türkiye'de 2018-2020 döneminde erkeklerde 75,6 yıl olan doğuşta beklenen yaşam süresinin 2019-2021 döneminde 75 yıl, kadınlarda ise 81,1 yıl iken 80,5 yıl olduğu belirtildi. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup, erkekler ve kadınlar arasındaki doğuşta beklenen yaşam süresi farkının 5,5 yıl olduğu üzerinde duruldu.

Beklenen yaşam süresi 15 yaşındaki kişiler için 63,6 yıl oldu

Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresinin 63,6 yıl olduğu ifade edildi. Erkekler için bu sürenin 61 yıl iken kadınlarda 66,4 yıl olduğu tahmin edildi.

Beklenen yaşam süresi 30 yaşındaki kişiler için 49 yıl oldu

Ülkemizde, 30 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresinin ortalama 49 yıl olduğu açıklandı. Erkekler için bu sürenin 46,5 yıl iken kadınlarda 51,6 yıl olduğu ifade edildi. Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkının 5,1 yıl olduğu değerlendirildi.

Beklenen yaşam süresi 50 yaşındaki kişiler için 29,9 yıl oldu

Türkiye genelinde, 50 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresinin ortalama 29,9 yıl olduğu belirlendi. Erkekler için bu sürenin 27,6 yıl iken kadınlarda 32,3 yıl olduğu açıklandı.

 Kadınlarda 65 yaşta beklenen yaşam süresinin erkeklerden 3,5 yıl daha fazla olduğu görüldü

Türkiye'de 2019-2021 dönemi hayat tabloları verilerine göre, 65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresinin ortalama 17,3 yıl olarak hesaplandığı ifade edildi. Erkekler için bu sürenin 15,4 yıl iken kadınlarda 18,9 yıl olduğu belirtildi. Diğer bir ifade ile 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,5 yıl daha uzun yaşaması beklendiği tahmin edildi.


Cinsiyete ve yaşa göre beklenen yaşam süresi, 2018-2020, 2019-2021