Ulusal Eğitim İstatistikleri, 2022

Ulusal Eğitim İstatistikleri Veri Tabanı (UEİVT), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) çalışmaları sırasında kişilerden alınan eğitim bilgileri ile idari kayıtlardan elde edilen bilgilerin birleştirilmesiyle 2008 yılında oluşturuldu. UEİVT kullanılarak ADNKS'de yer alan 6 yaş ve üzerindeki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının eğitim durumları yerleşim yeri, cinsiyet ve yaşa göre hesaplandı.

Bununla birlikte, uluslararası büyük bir öneme sahip olan 'ortalama eğitim süresi' göstergesi, 2011-2022 yılları için resmi istatistik olarak ilk kez bu haber bülteni ile sunulduğu belirtildi. Ortalama eğitim süresi, 25 yaş ve üzeri nüfusun hâlihazırda almış olduğu eğitim süresinin ortalamasını gösterdiği ifade edildi. Ortalama eğitim süresinin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hesaplanan İnsani Gelişme Endeksi (HDI), Cinsiyet Gelişme Endeksi ve Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi gibi çalışmalarda kullanıldığı açıklandı.

Yükseköğretim mezunlarının oranı 25 yaş ve üstü nüfusta %23,9 oldu

25 yaş ve üzerindeki ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora mezunlarının 25 yaş ve üzeri toplam nüfus içindeki oranı 2008 yılında %9,8 iken, 2022 yılında bu oranın %23,9 olduğu ifade edildi. Söz konusu yaş grubu içindeki ilkokul ve üzeri eğitim seviyelerinden mezun olanların oranı ise 2008 yılında %81,1 iken, 2022 yılında bu oranın %92,5 olarak gerçekleştiği belirlendi.

25 yaş ve üstü nüfusun bitirilen eğitim seviyesine göre oranı, 2008, 2022

Ortalama eğitim süresi 2022 yılında 9,2 yıl oldu

 25 yaş ve üzeri nüfusun aldığı ortalama eğitim süresinin 2011 yılında 7,3 yıl iken, 2022 yılında %26 artış göstererek 9,2 yıl olduğu açıklandı. Ortalama eğitim süresinin 2022 yılı için kadınlarda 8,5 yıl, erkeklerde 10,0 yıl olarak gerçekleştiği üzerinde duruldu.

Ortalama eğitim süresinin en yüksek olduğu il Ankara oldu

 25 yaş ve üzeri nüfusun aldığı ortalama eğitim süresinin 2022 yılında en yüksek olduğu ilin 10,6 yıl ile Ankara olurken, bu ili sırasıyla İstanbul, Eskişehir, Kocaeli ve İzmir’in takip ettiği ifade edildi. Ortalama eğitim süresinin en düşük olduğu ilin ise 7,2 yıl ile Ağrı olurken, bu ili sırasıyla Şanlıurfa, Van, Muş ve Kastamonu’nun izlediği belirtildi.

Ortalama eğitim süresinin en çok arttığı il %65,1 ile Şırnak oldu

 25 yaş ve üzeri nüfusun aldığı ortalama eğitim süresinin 2011-2022 yılları arasında en yüksek artış gösterdiği ilk beş ilin %65,1 ile Şırnak, %53,9 ile Hakkâri, %51,9 ile Bingöl, %48,1 ile Muş ve %46,5 ile Van olduğu belirlendi. En düşük artış gösteren ilk beş ilin ise %18,2 ile Ankara, %20,5 ile Tekirdağ, %20,8 ile Eskişehir, %21,5 ile İstanbul ve %21,6 ile Yalova olarak hesaplandığı açıklandı.

İllere göre ortalama eğitim süresi değişimi, 2011, 2022

Okuma yazma bilen oranı %97,6 oldu

2008 yılında 6 yaş ve üzeri nüfusta okuma yazma bilenlerin oranı %91,8 iken, 2022 yılında bu oranın %97,6 olarak hesaplandığı üzerinde duruldu. 2008-2022 yılları arasında kadınlarda okuma yazma bilen oranının %86,9'dan %95,9'a, erkeklerde ise bu oranın %96,7'den %99,3'e yükseldiğine yer verildi.

Cinsiyete göre okuma yazma bilenlerin oranı, 2008-2022

Okuma yazma bilen oranının en fazla arttığı il Şırnak oldu

Okuma yazma bilen oranının 2008-2022 yılları arasında en yüksek puan artışı gösterdiği ilk beş ilin sırasıyla Şırnak, Hakkâri, Van, Siirt ve Muş olduğu belirlendi. En düşük artış gösteren ilk beş ilin ise sırasıyla Eskişehir, Ankara, Yalova, İstanbul ve Bilecik olarak gerçekleştiği açıklandı.

Editör: Habibe Aydın