VALİ ALİ HAMZA PEHLİVAN, İLİMİZDE YÜRÜTÜLMEKTE OLAN GÜVENLİK VE ASAYİŞ HİZMETLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, İlimizde yürütülmekte olan güvenlik ve asayiş hizmetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vali Pehlivan; Vali Yardımcısı Adem Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek ile basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarda; “Bugün İlimizde devam etmekte olan asayiş ve güvenlik alanındaki hizmetlere ve elde edilen neticelere ilişkin sizlere bilgiler vermek üzere bir araya geldik. Bu amaçla, malumunuz olduğu üzere belli aralıklarla basın toplantıları gerçekleştiriyoruz. Bugün de İlimizde 2024 yılının ilk ayından 5. ay sonu itibariyle geçen süre zarfında ilgili birimlerimiz tarafından gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgileri paylaşacağız. Buradaki amacımız, Mersin’de yaşayan vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve temel kamu hizmetleri alanında çok önemli bir yer tutan güvenlik ve asayiş hizmetlerine ilişkin gelişmeleri, yerine getirilen hizmetleri kıymetli hemşehrilerimizle paylaşmaktır. 

Mersin İlimizde; İl Emniyet Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığımız ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığımız 7/24 esaslı bir çalışma anlayışıyla güvenlik ve asayiş hizmetlerini yerine getirmektedir. İlimiz genelinde saymış olduğum 3 kurumumuz bünyesinde toplam personel sayımız 11.048 personelimizle güvenlik ve asayiş hizmetleri kesintisiz bir şekilde, gece- gündüz demeden, 7/24 esaslı bir şekilde yerine getirilmektedir.  

Bu toplantımız vesilesiyle Mersin İlimiz genelindeki; asayiş, terör, kaçakçılık, organize, narkotik, göçmen kaçakçılığı, siber ve benzeri alanlarda yerine getirilen hizmetlere ilişkin birtakım rakamları sizlerle paylaşacağız. 

Öncelikle 2024 yılının ilk 5 ayında meydana gelen toplam asayiş rakamlarını ifade etmek isterim. Bu rakamları diğer başlıklarda da ifade ederken bir önceki yılın aynı dönemiyle de mukayeselerini sizlerle paylaşacağım. 2024 yılının ilk 5 ayı içerisinde İlimizde toplam 38.166 asayiş olayı meydana gelmiştir. Değişik kategorilerde meydana gelen bu asayiş olaylarının %93,5’i aydınlatılmıştır.

Meydana gelen asayiş olaylarında ele geçirilen muhtelif malzemeleri de zaman zaman olay bazlı olmak koşuluyla paylaşımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Konunun ve suç nev’inin içeriğine göre ele geçirilen malzemeler değişkenlik arz etmektedir. 

Asayiş olaylarında yakalanan ve tutuklanan şahısların durumuna bakacak olursak; 2024 yılının ilk 5 ayı içerisinde yakalanan toplam 25.928 şahsın 1.959’u tutuklanmış olup, tutuklama oranında %36 nispetinde artış yaşanmıştır. 
Faili meçhul olarak kayıtlara geçen asayiş olaylarında ise; 2024 yılının ilk 5 ayında 2.884 olay gerçekleşmiş olup, faili meçhul olaylarda % 39 nispetinde azalış yaşanmıştır. 2024 yılında faili meçhul olarak kayıtlara geçen olayların aydınlatma oranı % 94’tür. 

Kişilere karşı işlenen suçlarla ilgili kayıtlara bakacak olursak; geçtiğimiz 5 aylık dönem içerisinde 12.390 olay gerçekleşmiş olup % 13 nispetinde azalış yaşanmıştır. 2024 yılında meydana gelen olayların aydınlatma oranı % 97,5’tir.  

Malvarlığına karşı işlenen suçlarla ilgili bilgileri paylaşmak gerekirse; ilk 5 ay içerisinde 6.494 olay gerçekleşmiş olup bu olaylarda da % 26 azalış yaşanmıştır. Bu süre zarfında meydana gelen olayların aydınlatma oranı % 80’dir. 

Hırsızlık, bu bağlamda önemli mücadele alanlarımızdan birisidir. İlk 5 ay içerisinde 2.407 olay gerçekleşmiş olup, İlimiz genelinde % 40 nispetinde azalış yaşanmıştır. 2024 yılında meydana gelen olayların aydınlatma oranı % 71’e yükselmiştir. Olayların yüzdesinde ve sayısında azalış meydana gelmesi diğer başlıklarda olduğu gibi bu alanda ortaya konulan mücadelenin neticesini göstermektedir.


ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN HAKLARINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLAN ŞAHISLARIN YAKALANMASINA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE;
 Bu konu ile ilgili de İlimiz genelinde yoğun çalışmalar yapıldı ve yapılmaya da devam ediliyor. 2024 yılının ilk 5 ayı içerisinde toplam 10.593 şahıs yakalanmış, yakalama oranında bir önceki yılın aynı dönemine göre % 70 nispetinde artış elde edilmiştir. Değişik suçlara matuf ve değişik  sürelerde ceza almış ama aranan ve henüz yakalanan şahıslarda 2023 yılının ilk 5 ayındaki rakam 6.246 iken bu rakamın artması sahadaki ilgili kolluk birimlerimizin ne kadar etkin çalıştığı ve koordineli bir şekilde yakın bir takip içerisinde olduğunu göstermektedir. 

KAÇAKÇILIK VE ORGANİZE SUÇLARLAR İLE MÜCADELE KAPSAMINDA; 

2024 yılının ilk 5 ayında 512 operasyon gerçekleştirilmiş ve bu operasyonlarda yakalanan 662 şahıstan 118’i tutuklanmıştır. Yapılan operasyon sayılarında % 13 artış elde edilmişken, yakalanan şahıslarda % 38 azalış, tutuklama oranından ise % 9 azalış yaşanmıştır. Olayların tamamı aydınlatılmıştır. 

Olayların azalışı aslında bu alanda verilen mücadele neticesinde o suçlara tevessülde de azalış olduğu ve alanda başarılı neticeler elde edildiğinin de bir göstergesidir. Kaçakçılık ile ilgili çalışmalarda çeşitli nev’de ürünler, kaçakçılığa konu olan malzemeler ve eşyalar ele geçirilmiş olup bunlar süreç içerisinde operasyon bazlı basın aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmıştır.

   
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE KAPSAMINDA; 

Diğer çok önemli başlıklarımızdan ve mücadele alanlarımızdan birisi olan uyuşturucu ile mücadelede; 2024 yılının ilk 5 ayında yapılan 2.905 operasyonda yakalanan 3.274 şahıstan 314’ü tutuklanmıştır. Çalışma sayılarında % 26 artış, yakalanan şahıslarda % 20 artış, tutuklama oranı bir önceki yılın oranıyla kıyasladığımızda % 275 artış sağlanmış ve olayların tamamı aydınlatılmıştır. 

Uyuşturucu ile mücadelede güvenlik birimlerimiz bir yandan çalışmalarını her geçen gün daha etkin bir şekilde ortaya koyarken bir yandan da toplumumuzun ve ailelerimizin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi büyük önem arz ediyor. Bu konuda İçişleri Bakanlığımızın yurt genelinde hayata geçirdiği ve uygulamakta olduğumuz bazı projeler var. Bunlar içerisindeki ve dijital bir uygulama olan ‘Uyuma’ uygulaması cep telefonları vasıtasıyla kullanılan bir uygulamadır. Bir diğer uygulama da ‘En İyi Narkotik Polisi Anne’ uygulamasıdır.   Bu kapsamda, 2024 yılının ilk 5 ayında 17.329 eğitim verilmiş durumdadır. Verilen bu eğitimleri bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda verilen eğitim ve ulaşılan vatandaş sayısında % 124 artış gerçekleştiğini görmekteyiz.

Bu konudaki çalışmalar ilgili kurum ve kuruluşlarımızla birlikte gerek İl Milli Eğitim Müdürlüğü gerek Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, gerek Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, üniversitelerimiz, Sivil Toplum kuruluşlarımızla koordineli bir şekilde devam etmektedir. Ayrıca Bağımlılıkla Mücadele Komisyonumuz etkin bir şekilde hem toplantılarını yapmakta hem de komisyonda yer alan bütün kurum, kuruluş, STK, meslek odalarının temsilcileri bütünüyle koordinasyon ve iş birliği içerisinde böylesine hassas bir konuda toplumumuzun bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve bu alanda verilen mücadeleye ortak edilmesi konusunda da çalışmalarımız etkin bir şekilde devam etmektedir.
GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI İLE MÜCADELE KAPSAMINDA;
 
Bu kapsamda da ilgili birimlerimiz, 2024 yılının ilk 5 ayında yapmış olduğu operasyonlarda; ki özellikle organizatörlere ulaşılması hususu büyük önem arz ediyor ve organizatörlere ulaşmak demek suçun kaynağını da kurutmak anlamına geliyor; 2024 yılının ilk 5 ayında göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yapan 51 kişi yakalanmış, yakalanan organizatör sayılarında bir önceki yıla göre % 55 nispetinde artış yaşanmıştır.

TERÖR İLE MÜCADELE KAPSAMINDA; 

En önemli operasyon ve mücadele alanlarımızdan biri olan terörle mücadele kapsamında; 2024 yılının ilk 5 ayında yapılan 161 operasyonda yakalanan 235 şahıstan 105’i tutuklanmış olup operasyon sayılarında % 210 artış, yakalanan şahıslarda % 67 artış, tutuklama oranından ise % 59 artış yaşanmıştır. 

Bu alanda da adı sanı ne olursa olsun bütün terör örgütlerine karşı sahadaki ilgili kolluk birimlerimiz mücadelesini sürdürmektedir ve sürdürecektir. 

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE KAPSAMINDA; 

2024 yılının ilk 5 ayında yapılan 1.730 çalışmada yakalanan 536 şahıstan 78’i tutuklanmış olup çalışma sayılarında % 1 azalış, yakalanan şahıslarda % 374 artış, tutuklama oranında ise % 117 artış yaşanmıştır.

Siber Suçlarla Mücadele, teknolojinin de hayatımıza çok daha fazla girmesiyle birlikte mücadele alanımızı daha da genişletmektedir. Ama rakamlardan da anlaşılacağı üzere bir yandan bu konuda da ilgili birimlerimiz her geçen gün çok daha etkin bir çalışma ortaya koymaktadır. Nitekim tutuklama oranlarında ve yakalanan şahısların sayılarındaki artış yüzdelerine baktığımızda bu alanda ortaya konulan çalışmaların da neticesini görmüş oluyoruz.


TRAFİK DENETİMLERİ KAPSAMINDA; 

Yakından takip ettiğimiz ve ilgili birimlerimizle sahadaki çalışmalarını yürüttüğümüz hayati öneme haiz alanlardan birisidir. 2024 yılının ilk 5 ayında trafik denetlemeleri konusunda çok önemli bir artış sağlandı. Bu bağlamda 1.283.486 araç kontrol edilmiş olup bir önceki yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda denetleme sayılarında % 63 artış olduğunu görmekteyiz.

Trafik konusu malumunuz çok önemlidir. Yakında Kurban Bayramı tatili başlayacak. Her bayram öncesi ilave tedbirler alıyoruz. Bu bayramla ilgili de tedbirlerimizi şimdiden planlamış durumdayız. Bu planlamalarımızla ilgili ayrıca bir bilgilendirmeyi Mersinli hemşehrilerimizle önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Ama şimdiden; trafik konusu hepimiz için hayati öneme haiz konulardan birisidir. Bu konuda, trafikte seyrederken kurallara harfiyen uyalım, özellikle bayram tatilleri gibi trafiğin daha da yoğunlaştığı dönemlerde hassasiyetimizi çok daha fazla arttırmamız gerektiğini bir kere daha ifade etmek istiyorum.  

Trafik denetlemeleri kapsamında okul servis araçları elbette ki ayrı bir öneme haizdir. 2024 yılının ilk 5 ayında 14.216 okul servis aracı kontrol edilmiş olup okul servisi kontrol sayılarında % 48 artış gerçekleşmiştir. 

Buna bağlı olarak cezai işlem uygulanan okul servis aracı; 2024 yılının ilk 5 ayında 558 olup bir önceki yılın aynı dönemine göre okul servisi ceza sayılarında % 274 artış gerçekleşmiştir.

Ticari taksilere yönelik de denetlemeler devam ediyor. Denetlenen Ticari Taksi Sayısı; 2024 yılının ilk 5 ayında 17.008 ticari taksi kontrol edilmiş olup bir önceki yılla kıyasladığımızda taksi kontrol sayılarında % 99 artış gerçekleşmiştir.

Bu denetlemeler sonucunda trafikten men edilmesi tespit edilen araç sayılarında; 2024 yılının ilk 5 ayında 9.051 araç men edilmek durumunda kalındı ve bir önceki yılla kıyasladığımızda % 74 artış gerçekleşmiştir. 

Bütün vatandaşlarımızın trafik kurallarına riayet etmesini arzu ediyoruz. Ne yazık ki ihlallerle karşılaşıyoruz. İhlal demek de karşılığında müeyyide uygulanmasını zorunlu kılıyor ve cezalar kesilmek durumunda kalınıyor. Aslında hem kuralların ihlal edilmesini hem de ceza kesilmesini hiç istemeyiz. Ancak ihlal ve kusur varsa sonu maalesef ölüm veya yaralanma ile neticelenebilen bu konuda ilgili birimlerimiz cezai işlemleri gerçekleştiriyor. 2024 yılının ilk 5 ayında uygulanan ceza miktarında bir önceki yılın aynı dönemine göre % 357 nispetinde artış gerçekleşmiştir. 

Bu oran denetlemelerin de daha da yoğunlaştığını gösteriyor, ama maalesef ihlallerin de olduğunu ve bunların tespit edildiğini de gösteriyor. O yüzden sıklıkla her vesile ile; önce kendi canımızı düşünerek beraberinde ailemizin, sevdiklerimizin ve toplumun can güvenliğini düşünerek kurallara uyma konusunda çok daha fazla dikkatli olmamız gerektiğini söylüyoruz. 

Trafik kurallarına uymayan şahısların sürücü belgelerinin geçici olarak alınmasına yönelik olarak; 2024 yılının ilk 5 ayında 3.579 kişinin sürücü belgesi alınmış olup bir önceki yılın aynı dönemine göre % 100 artış olduğunu görüyoruz. 

SAHTE SOSYAL MEDYA HESABI ÜZERİNDEN TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPAN ŞAHIS YAKALANDI SAHTE SOSYAL MEDYA HESABI ÜZERİNDEN TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPAN ŞAHIS YAKALANDI

Meydana gelen trafik kazası olaylarında; 2024 yılının ilk 5 ayında trafik kazalarının maalesef arttığını sayıların bir önceki yılın aynı dönemine göre %2 nispetinde arttığını ve bu kazalarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın olduğunu, bununla birlikte ölümlü kazaların %20 nispetinde azalış olduğunu görüyoruz. Azalma elbette ki nispi olarak bir memnuniyet göstergesi olsa da bizim nihai hedefimiz bu kazaların hiçbir şekilde yaşanmamasını sağlamaktır. Bu doğrultuda da denetlemelerimiz ve sahadaki uygulamalarımız gece gündüz devam edecektir. Bununla ilgili geçtiğimiz haftalarda kamuoyunun da takip ettiği, motosikletli trafik timi olan Şahin’lerin eğitimlerini tamamlatmak suretiyle trafik hizmetlerine ve diğer asayiş hizmetlerini yapmak üzere sahada görevlendirmelerini sağladık. Onlar daha da mobilize bir şekilde denetimlerini bundan sonra da sürdürecekler.


SAHİL GÜVENLİK AKDENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI’NIN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA

Akdeniz’de huzur ve güvenliğin sağlanması için yürütülen çalışmalar kapsamında; 2024 yılının ilk 5 ayında görev icra saati 7.054 saat olarak gerçekleşmiş olup % 42 artış gerçekleşmiştir.

2024 yılının ilk 5 ayında 2.222 gemi kontrol edilmiş olup gemi/tekne kontrol sayılarında % 35 nispetinde artış olduğunu görüyoruz.

Denizde yapılan kaçak avlanmalara yönelik yapılan balıkçılık denetim faaliyetlerine ilişkin; 2023 yılının ilk 5 ayında 1.230 denetim, 2024 yılının ilk 5 ayında 1.835 denetim gerçekleşmiş olup % 49 nispetinde artış gerçekleşmiştir. 

Yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı tespit edilen; 2024 yılının ilk 5 ayında 30 deniz aracına yasal işlem uygulanmış olup % 19 azalış gerçekleşmiştir.

2024 yılının ilk 5 ayında 6 deniz aracı da çeşitli sebeplerden dolayı, özellikle denizlerimize yönelik uyulması gereken çevre kurallarına aykırı hareket etmelerinden dolayı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiştir. 

2024 yılının ilk 5 ayında 30 deniz aracına idari para cezası uygulanmış olup ceza miktarında % 103 artış gerçekleşmiştir. 

Denizlerde de aranan şahıslara yönelik faaliyetler devam ediyor. Bu kapsamda da yapılan sorgulamalar neticesinde 30 kişinin arandığı tespit edildi ve bu şahısların adli mercilere teslimi gerçekleştirildi. 

Genel hatlarıyla yerine getirilen yapılan operasyonlara ilişkin bilgileri paylaştık. Mersinli hemşehrilerimizin, Mersin’de yaşayan bütün vatandaşlarımızın öncelikle güvenliği, huzuru esenliği çok önemlidir. Hayatlarını, ekonomik, sosyal faaliyetlerini huzurlu bir şekilde yerine getirmeleri konusu çok önemlidir. Bunun sağlanması ve daim kılınması konusunda İl Emniyet Müdürlüğümüz, İl Jandarma Komutanlığımız ve Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığımız işbirliği ve koordinasyon içerisinde yakın bir çalışma anlayışı içerisinde bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışma ve faaliyetlerini kesintisiz bir şekilde devam ettirecektir. 

Bu konuda İçişleri Bakanlığımızın, Bakanlığımızın ilgili birimlerinin ve İlimizde de Valiliğimizin kolluk birimlerimizle koordinasyon içerisinde yürüttüğü çalışmaların neticelerini bugün olduğu gibi bundan sonra da zaman zaman kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Çok şükür huzurlu ve güvenli bir ülkemiz, huzurlu ve güvenli bir İlimiz var. Bu huzurun daim kılınması tabi ki başta sorumlu birimler olmak üzere hepimizin görevi ve sorumluluğudur. Bunu bozmaya yeltenenlere, hangi suç başlığında olursa olsun emniyet birimlerimiz göz açtırmadı, açtırmıyor, bundan sonra da açtırmayacak. Toplumumuzun huzurunu hangi gerekçe ile hangi suç grubu olursa olsun bozmaya çalışanlara güvenlik birimlerimiz geçit vermedi, vermiyor ve bundan sonra da geçit vermeyecek. İlgili personelimiz bu kararlılıkla devam ediyor. 

Bu vesileyle gece-gündüz güvenlik ve asayiş hizmeti sunarak vazifelerini etkin bir şekilde yerine getiren bütün mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Mersinli saygıdeğer hemşehrilerimize de şükranlarımı, sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Sıraladığımız bütün başlıklar altındaki çalışmalarımız bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da siz kıymetli vatandaşlarımızın huzuru, sağlığı, esenliği için devam edecektir. Sizlere de şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Kurban Bayramınızı içten en iyi dileklerimle kutluyor, hayırlara ve iyiliklere vesile olmasını diliyorum.” dedi.

Editör: Habibe Aydın