Yapı ruhsatı verilen yapıların yüzölçümü %25,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Yapı İzin İstatistikleri, II. Çeyrek: Nisan-Haziran, 2023 sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamada; Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2023 yılı II. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen yapıların bina sayısının %5,7, daire sayısının %31,3 ve yüzölçümünün %25,6 arttığı ifade edildi.

Yapı ruhsatı verilen yapıların daire sayısı ve yüzölçümü, II. Çeyrek 2023

Toplam yüzölçümün %51,9'u konut alanı olarak gerçekleşti

Belediyeler tarafından 2023 yılı II. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüzölçümü 38,6 milyon m² iken; bunun 20,0 milyon m²'si konut, 10,1 milyon m²'si konut dışı ve 8,4 milyon m²'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleştiği belirtildi.

Yapı ruhsatı verilen yapılarda konut, konut dışı ve ortak alanların yüzölçüm payları, II. Çeyrek, 2021-2023

En yüksek yüzölçüm payı %66,4 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

Belediyeler tarafından 2023 yılı II. çeyreğinde yapı ruhsatı verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 25,6 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların sahip olduğu belirtildi. Bunu 3,9 milyon m² ile sanayi binaları ve depolar izlediği açıklandı.

Yapı ruhsatı verilen yapıların kullanma amaçlarına göre yüzölçüm payları, II. Çeyrek 2023

Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların yüzölçümü %28,6 azaldı

 

Bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, 2023 yılı II. çeyreğinde belediyeler tarafından yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların bina sayısının %22,1, daire sayısının %28,5 ve yüzölçümünün %28,6 azaldığına yer verildi.

Toplam yüzölçümün %58,4'ü konut alanı olarak gerçekleşti

Belediyeler tarafından 2023 yılı II. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların toplam yüzölçümünün 21,1 milyon m² iken; bunun 12,3 milyon m²'si konut, 4,4 milyon m²'si konut dışı ve 4,4 milyon m²'si ise ortak kullanım alanı olarak gerçekleştiğine yer verildi.

Yapı kullanma izin belgesine göre konut, konut dışı ve ortak alanların yüzölçümü payları, II. Çeyrek, 2021-2023

En yüksek yüzölçüm payı %74,0 ile iki ve daha fazla daireli binaların oldu

Belediyeler tarafından 2023 yılı II. çeyreğinde yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların kullanma amacına göre en yüksek yüzölçüm payına 15,6 milyon m² ile iki ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların sahip olduüu değerlendirildi. Bunu 1,4 milyon m² ile bir daireli binalar izlediği tahmin edildi.
Yapı kullanma izin belgesi verilen yapıların kullanma amacına göre yüzölçümü payları, II. Çeyrek 2023