Yurt dışından Türkiye'ye 494 bin 52 kişi göç etti

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Uluslararası Göç İstatistikleri, 2022 sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamada; Yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısının 2022 yılında, bir önceki yıla göre %33,2 azalarak 494 bin 52 kişi olduğu belirtildi. Göç eden nüfusun %52,9'unu erkeklerin %47,1'ini ise kadınların oluşturduğu ifade edildi. Yurt dışından gelen nüfusun 94 bin 409'unu Türk vatandaşları, 399 bin 643'ünü ise yabancı uyrukluların oluşturduğu üzerinde duruldu.

 Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den giden göçün cinsiyete göre dağılımı, 2021, 2022

Türkiye'den yurt dışına 466 bin 914 kişi göç etti

Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısının 2022 yılında bir önceki yıla göre %62,3 artarak 466 bin 914 olduğu belirlendi. Göç eden nüfusun %55,7'sini erkeklerin %44,3'ünü ise kadınların oluşturduğu açıklandı. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 139 bin 531'ini Türk vatandaşları, 327 bin 383'ünü ise yabancı uyruklular oluşturduğuna yer verildi.

En fazla 25-29 yaş grubundaki nüfus göç etti

Türkiye'ye 2022 yılında göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, en fazla göç edenlerin %12,2 ile 25-29 yaş grubunda olduğunun görüldüğü ifade edildi. Bu yaş grubunu %11,7 ile 20-24 ve %11,3 ile 30-34 yaş grubunun izlediği belirtildi. Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göç edenlerin %15,8 ile yine 25-29 yaş grubunda olduğunun görüldüğüne yer verildi. Bu yaş grubunu %13,4 ile 30-34 ve %12,8 ile 20-24 yaş grubunun izlediği açıklandı.

Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den giden göçün en fazla olduğu ilk 5 yaş grubu, 2022

Yurt dışından en fazla göç alan ve yurt dışına en fazla göç veren il İstanbul oldu

Türkiye'ye 2022 yılında göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, %35,4 ile en fazla göç alan ilin İstanbul olduğunun görüldüğü açıklandı. İstanbul'u %14,8 ile Antalya, %5,4 ile Ankara, %3,9 ile Bursa ve %3,8 ile Mersinin takip ettiği üzerinde duruldu.

Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise %39,5 ile İstanbul'un en fazla göç veren il olduğunun görüldüğü belirlendi. İstanbul'u %9,8 ile Ankara, %6,7 ile Antalya, %3,4 ile Samsun ve %3 ile İzmir’in izlediğine yer verildi.

Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den giden göçün en fazla olduğu ilk 5 il, 2022

Türkiye'ye gelen yabancı nüfusun %25'ini Rusya Federasyonu vatandaşları oluşturdu

Türkiye'ye 2022 yılında gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı %25 ile Rusya Federasyonu vatandaşlarının aldığı ifade edildi. Rusya Federasyonu'nu %8,1 ile Ukrayna, %6,5 ile İran, %5,4 ile Afganistan ve %4,8 ile Irak vatandaşlarının izledi belirtildi.

Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı %20 ile Irak vatandaşlarının aldığı belirlendi. Irak'ı, %10,6 ile İran, %7 ile Özbekistan, %6 ile Afganistan ve %4,8 ile Türkmenistan vatandaşlarının takip ettiği tespit edildi.

Vatandaşlık ülkesine göre Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den giden göçün en fazla olduğu ilk 5 ülke, 2022

 

Editör: Habibe Aydın