Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %47,44, aylık %3,40 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamada, Yİ-ÜFE’NİN (2003=100) 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %3,40, bir önceki yılın Aralık ayına göre %36,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %65,55 artış gösterdiği belirtildi.

Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Eylül 2023

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Eylül 2023

Sanayinin dört ana sektöründen imalat endeksi yıllık %55,05 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimlerinin; madencilik ve taş ocakçılığında %69,43 artış, imalatta %55,05 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında %17,08 azalış, ve su temininde %68,36 artış olarak gerçekleştiği vurgulandı.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerinin; ara malında %45,79, dayanıklı tüketim malında %61,94, dayanıksız tüketim malında %67,98, enerjide %13,41 ve sermaye malında %65,83 artış olarak gerçekleştiği belirtildi.

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Eylül 2023

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 10 alt sektör daha düşük, 19 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Yıllık azalış gösteren tek alt sektörün %17,08 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme olduğu belirtildi. Buna karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları %96,61, diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri %93,27 ve tütün ürünlerinin %81,06 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olduğu belirtildi.

Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Eylül 2023

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 13 alt sektör daha düşük, 16 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

Aylık en yüksek azalışın; %0,21 ile basım ve kayıt hizmetleri, %0,10 ile ana metaller alt sektörlerinde gerçekleştiği belirtildi. Buna karşılık tütün ürünleri %42,46, su ve suyun arıtılması ve dağıtılması %13,72, ham petrol ve doğal gaz %8,95 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olduğu ifade edildi.

Sektörlere göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Eylül 2023