BEYDAĞI’NIN KIZI

UMUT
Umut rüzgarını asla yitirme
Sen ek tohumların biç için için
Engeller koyupta sakın bitirme
Yeşersin tohumlar aç için için

Her şey senin düşlerinde saklıdır
Bekler zamanını sende aklıdı 
Bilir zamanında oda haklıdır
Yitirme umudun saç için için

Akan sularını kesme sen sakın 
Aksın oluk oluk  can akın akın
Yeşeren nimetin seyrine bakın
Akan her sulardan iç için için

Hislerini dinle yabana atma
Olur olmaz düşü kafana takma
Her söylenen söze takılıp akma
Umutsuzluklardan  kaç için için

Umut rüzgarları yoklar döşünü
Önüne bakarak yap sen işini 
Beydağı Kızı der  sunar aşını
Başına takılır taç için için
                4-11-2023
          BEYDAĞI’NIN KIZI
         Günver KORKMAZ